2016-12-29

Informacja o przyznaniu stypendiów na 2017 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, vcialis 40mg upowszechnianiem kultury...