Monika Marciniak

Monika Marciniak.jpg

Dotychczasowy dorobek m.in.:
Wyróżnienia: wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 za projekt Szafa; wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016 za projekt Daję słowo
Stworzenie skryptu audiodeskrypcji do komiksu Inka, jest to pierwsza w Polsce audiodeskrypcja do komiksu; stworzenie 600 skryptów audiodeskrypcji do filmów, w tym do Imagine w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, była to pierwsza w Polsce premiera filmu udostępniona osobom niewidomym
Realizacja projektu pt. Opowiedz mi Białystok, którego efektem była instalacja z mobilnymi elementami na magnesach. Projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku; realizacja projektu pt. Usłyszane w Białymstoku, którego efektem był krótki film prezentujący miasto z okresu II RP, Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacja projektu pt. Nakręćmy Białystok, którego efektem był krótki film wykonany techniką animacji plastelinowej promujący miasto. Projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku
Koordynacja
autorskiego projektu pt. Z Piłsudskim po Białymstoku realizowanego we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Szkołą Podstawową nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.
Organizacja spotkań w Muzeum Podlaskim w Białymstoku pod hasłem 3xKOBIETA, zaproszenie przyjęły Małgorzata Radkiewicz – filmoznawca (UJ), Jagoda Hernik-Spalińska (PAN), Karolina Zielazek-Szeska (UAM).
Realizacja cyklu spotkań w białostockim Ratuszu z dziedziny etnografii, do udziału w spotkaniach zaproszenie przyjęły doceniane w Polsce i poza granicami postaci jak: Piotr Borowski, Małgorzata Dmitruk, Kapela Braci Dziobaków.
Białystok w kadrze -realizacja projektu w ramach dotacji z Fundacji Orange - konkurs fotograficzno-filmowy. Prace konkursowe wykonywane telefonami komórkowymi stworzyły wystawę w postaci wielkoformatowych wydruków przed Ratuszem
Badania terenowe w Wielopolu Skrzyńskim na zlecenie krakowskiej Cricoteki w celu zebraniu pamiątek po Tadeuszu Kantorze, badania stały się podstawą pracy magisterskiej napisanej w zakładzie Historii Kultury UAM w Poznaniu

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację cyklu międzypokoleniowych warsztatów historyczno-artystycznych, których efektem będzie stworzenie 5-metrowej, interaktywnej instalacji. Projekt jest kontynuacją działania z 2015 r. Wówczas powstała instalacja pokazująca osiedle Starosielce, rrównież w ramach stypendium artystycznego.

Realizacja stypendium

Do góry