Krzysztof Konrad Bondaruk

Krzysztof Bondaruk.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
- wystawa biżuterii " Inspirowanej naturą Podlasia" podczas Festiwalu Filmowego 3Kino Praga (październik 2019 r.),
- Podlaska Marka 2018 – nominacja w kategorii Produkt Użytkowy -Biżuteria Bondarowski, (kwiecień 2019 r.),
- laureat Pierwszego Miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów w kategorii seniorzy. Temat pracy,, Morskie  Opowieści” (przedmiot użytkowy);
- dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- przyjęcie wnioskodawcy na Członka Brytyjskiego Stowarzyszenia Złotniczego Institute of Professional Goldsmith (listopad 2018 r.);
- wystawa pt. ,,Dziedzictwo Naturalne Podlasia - zagrożone gatunki roślin i zwierząt w sztuce użytkowej” podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbyły się w Filharmonii Narodowej Rudolfinum w Pradze (15 listopada 2018 r.),
- biżuteria wybrana do trendów mody w Londynie podczas targów IJL (wrzesień 2018 r.),
- wystawa Biżuterii na zaproszenie Ambasady RP w Pradze (grudzień 2017 r.),
- biżuteria wybrana do trendów mody w Londynie podczas targów IJL (wrzesień 2017 r.),
- wernisaż "ile za gram" zorganizowany w galerii Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku. Wystawa zbiorowa artystów ­ bursztynników - rzemieślników (marzec 2017 r.),
- pokaz autorski biżuterii podczas Gali Bursztynu i Mody AMBER LOOK 2017 w Teatrze Szekspirowskim w  Gdańsku (marzec 2017 r.),
- złoty Medal Merkurius Gedanensis za mistrzostwo jubilerskie otrzymany za pierścień fantazyjny ,,Czarna Orchidea" podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 2016  w Gdańsku (marzec 2016 r.)
- wyróżnienie w konkursie na najatrakcyjniejszą biżuterię z bursztynem otrzymane podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu Ambermart 2015  w Gdańsku (sierpień 2015 r.)
- prezentacja prac na wystawie ,,Bursztyn i inne żywice kopalne" odbywające się w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy  Uniwersytetu w Białymstoku. Wystawa czasowa od lipca 2015 do czerwca 2016.
- wystawa wyrobów artystycznych w Ambasadzie  Polskiej w Waszyngtonie (maj 2015 r.).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje wykonanie 6 prac – przedmiotów użytkowych. Tematem prac będą rzadkie gatunki roślin i zwierząt Podlasia, a w szczególności Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawione w postaci artystycznych przedmiotów użytkowych, gdzie wartość artystyczna będzie dominować nad użytecznością. Przy tworzeniu tych przedmiotów wnioskodawca posłuży się ,,ginącymi'' artystycznymi metodami obróbki metalu takimi jak: repusowanie, cyzelowanie, filigran oraz technikami zdobniczymi: emalierstwo (emalie ­ szkliwo wypalane w piecu), złocenie galwaniczne, oksydowanie, patynowanie.

Realizacja stypendium

Do góry