Alicja Grabowska

031121214422.jpg

Dotychczasowy dorobek m.in.:
Pomysłodawczyni projektów Chanajki (grupy klezmerskiej związanej z Białymstokiem), Szatrica (romski zespół pieśni i tańca którego jest założycielką i liderką),
Autorka opracowań i wykonawczyni tekstów pieśni w jidysz, esperanto, białoruskich, ukraińskich, romskich, utworów tradycyjnych z terenu Podlasia, twórców polskich i innych mniejszości zamieszkujących i związanych z regionem i miastem. Autorka licznych projektów muzycznych ("Romans rosyjski blues słowiańskiej duszy", "Pójdźmy w tango na sto lat", "Cudze chwalicie swego nie znacie", "Wielokulturowość Podlasia", "Champs-Elysees-piosenka francuska", i inne). Autorka (pomysł, scenariusz, reżyseria, rola) projektów zrealizowanych z grantów Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa (granty na: „Rivke i jej sny”, „Opowieści z Białegostoku”, „Rivkele di Shabesdike”, „II Dni Kultury Żydowskiej w Białymstoku”, nagranie i wydanie płyty „Klezmerzy w Białymstoku”),
W 2011r. zgłoszona przez TPKŻ do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku w kategorii Dziedzictwo.
Twórczość dla dzieci:
Autorskie: "Legendy Warszawskie” (również nagrana płyta), "Legendy Podlaskie", "Czy orkiestra symfoniczna to wielka rodzina", „Kiedy powietrze gra” i inne
Opracowania: "Morskie opowieści, szanty dla dzieci", "Brzechwałki, czyli Brzechwa dzieciom", "Jestem sobie Podlasianka", "Polskie tańce narodowe", „Co słonko widziało” (na podstawie „Dalej śmieszki na orzeszki” śpiewnika dziecięcego Marii Konopnickiej) i inne
Współpraca: Opera i Filharmonia Podlaska, Śląska Orkiestra Symfoniczna, Chór Chłopięcy Jacka Sykulskiego, Wojciech Mrozek, Ihor Lomaha, Trio Jazzowe J. Wrombla, Kasa Chorych(Jarek Tioskow), Audycje muzyczne,  muzycy Łomżyńskiej Orkiestry Symfonicznej, chórzyści OiFP, nauczyciele podlaskich szkół muzycznych, studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Białymstoku i Warszawie, organizacje pozarządowe ( szczególnie Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Szukamy Polski, Fundacja Fama itp.) tancerze Kurpi Zielonych, radio Racja, etnografowie projektu „Wędrujące opowieści”, oraz instytucje kultury w Białymstoku, na Podlasiu i inni. Udział w międzynarodowych festiwalach, konferencjach i pokazach, emisja nagrań w audycjach muzycznych  Polskiego Radia Białystok, oraz innych rozgłośniach w Polsce i za granicą, nagrania dla TVP Białystok (Przystanek Kultura, teledysk o Chanajkach).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje opracowanie twórczości Zygmunta Białostockiego i jego żony Zofii Białostockiej, czego końcowym efektem będzie koncert.

Realizacja stypendium

Do góry