Wiesław Wróbel

Ilustracja do artykułu W.Wróbel.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • Autor książek: Historia ulicy Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku (2011), Nie od razu pomnik zbudowano. W czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (2013), Bojary 4. W sercu dzielnicy (2014), Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 roku (2015), Kilińskiego. Historia jednej ulicy (2016), Dom szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku (2016);
  • Współautor książek: Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r. (2010), Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Ekspozycja w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (2013), Bojary 3 (2013), Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853 (2016), Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego w Białymstoku. Wybór źródeł obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915 (2017), Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 (2017);
  • Autor ponad 40 publikacji z zakresu historii Białegostoku, m.in.: Działalność Stefana Mikołaja Branickiego h. Gryf w Białymstoku w latach 1689-1709 (2008); Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku (2009); Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 29 (2011); Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r. (2012); Zespół pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 w Białymstoku i jego problematyka konserwatorska (2012); Starobojarska. Biografia ulicy (2013); Nie tylko „loża masońska”… O dziejach domu przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku (2013); Fabryka Przyrządów i Uchwytów 1948-1991 (2014); Od aptekarza do bibliotekarza. Nowa biografia Franciszka Glińskiego [17 XI 1850 – 22 XI 1926] (2014); Historia posesji przy ul. Lipowej 28 i 30 w Białymstoku (2015); Opieka patronacka rodu Zaleskich h. Chomąto nad kościołem parafialnym w Turośni w XVIII w. (2015); Fotografowie białostoccy 1861-1915 (2016); Osobliwy „rysunek światłem”, czyli o najstarszej fotografii wykonanej w Białymstoku (2016); Józef Karol Puchalski (1862-1924). Pierwszy międzywojenny prezydent Białegostoku i jego związki z ziemią juchowiecką (2016); Pastor Teodor Zirkwitz (1863-1943). Życie i działalność w Białymstoku w latach 1903-1938 (2016); Rodowody mieszczan białostockich – Malinowscy (szkic biograficzno-genealogiczny) (2017); Cmentarze parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku w XVI-XX w. (2017). 

Program stypendium

Program stypendium obejmuje opracowanie i wydanie drukiem przewodnika po ponad 200-letniej historii ulicy św. Rocha. Dziś w większości pozbawiona historycznej substancji zabytkowej, jej przestrzeń kryje w sobie mało znaną, ale bogatą przeszłość, przede wszystkim za sprawą żyjących przy niej białostoczan, właścicieli posesji, zabudowy, czy firm i instytucji, które przy niej działały. Ogniskuje się w niej także złożoność oraz wieloaspektowość historii naszego miasta przed 1939 r. Książka będzie miała charakter przewodnika zarówno po rzeczywistej przestrzeni ulicy św. Rocha w układzie geograficznym (według posesji), jak i po jej historii w układzie chronologicznym (proces formowania się ulicy i jej zabudowy, historia poszczególnych nieruchomości, architektura domów, dzieje rodzin właścicieli oraz biografie znamienitszych białostoczan żyjących przy tej ulicy, mieszczące się tu firmy, przedsiębiorstwa, towarzystwa i organizacje itd.). Będzie to książka wpisująca się zarówno w istotne potrzeby historiograficzne Białegostoku, jak i potrzeby poznawcze mieszkańców miasta, ale jednocześnie odpowiadająca profilowi badań prowadzonych od dekady przez stypendystę. Jednocześnie podtytuł książki bezpośrednio nawiązuje do wydanych w 2016 i 2018 r. książek „Kilińskiego. Historia jednej ulicy” i „Świętojańska. Historia jednej ulicy”, co czyni proponowaną książkę trzecim już tomem serii poświęconej historii białostockich ulic.

Realizacja stypendium

Do góry