Tomasz Wiśniewski

Ilustracja do artykułu T. Wisniewski.jpg
Dotychczasowy dorobek, m.in.:
- autor 7 książek (1987r. – 2003 r.), publikacji „100-Lecie Odzyskania Niepodległości na Ziemi Michałowskiej” (2018 r.)
- laureat: nagrody Zygmunta Glogera (2014 r.), nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego (2018), pierwszego miejsca na Festiwalach Filmowych: Philadelphia Robinson USA w 2013; Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich - Niepokalanów - w 2017 i 2016 r.; Warsaw Jewish Film Festival w 2017
- wystawa „My Białostoczanie Pamiętamy” związana z 75 rocznicą Powstania w Getcie Białostockim – Rynek Kościuszki (2018 r.)

Program stypendium

Program stypendium obejmuje stworzenie filmu o tytule „Czy mam na imię Zbyszek”. W 2018 r. 78-letni Zbigniew Siwiński, wykonał test DNA. Na jego podstawie ustalono, że na świecie żyją 4 rodziny (Meksyk, USA, Hiszpania, Izrael) które są z nim spokrewnione na poziomie kuzynostwa i wujostwa. Warto więc ustalić prawdziwe imię i nazwisko jedynego żyjącego w woj. podlaskim dziecka Holocaustu. Historia Zbyszka Siwińskiego, ur. w 1940 r. w getcie białostockim zaczyna się, gdy został on wyniesiony z getta i ukryty w rodzinie katolickiej. Zakres działań obejmuje pracę archiwalno - śledczą, z zmierzającą do ustalenia faktów dotyczących szczegółów wydostania Z.Siwińskiego z getta, ścisłą współpracę z białostockim oddziałem IPN w celu pozyskania informacji, nagranie i sfilmowanie rozmów ze Z. Siwińskim oraz być może z członkami jego odnalezionej rodziny. Finałem projektu będzie film z podpisami w języku angielskim.

Realizacja stypendium

Do góry