Mirosława Łuksza

Ilustracja do artykułu LukszaMiroslawa11.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

Autorka 17 książek: „Dziki ptak wróbel” (1992), „Zamowa” (1993), „Jest” (1994), „Wyspa” (1994), „Babskie historie” (2001), „Wiersze tutejsze” (2003), „Dziewczynka i chmurka” (2006), „Historie z tego świata” (2008), „Zwierzaczki z tutejszej paczki" (2009), „Pod znakiem Skorpiona” (2011), „Biały stok” (2012) (nominacja do nagrody prezydenta Białegostoku 2012), „Życie pozagrobowe i inne” (2013), „Podarunki” (2014), „Grażynka i Gawron” (2016), „Rodosłów” (2017) (nagroda XVII Światowego Dnia Poezji UNESCO 2017 i Nagroda Literacka prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, „Śpiew drzew” (2017), „Żubr na zebrze” (2018).

Tłumaczenia: „Gniazda słów — słowa gniazd. Białostocczyzna – Grodzieńszczyzna. Antologia poezji” (Białystok, 2006 r.), Rozmowa z poezją. Wiersze 13 współczesnych poetów polskich”  (Warszawa, 2013 r.), „Wiatr od Niemna” (Warszawa 2013), „Mosty” Warszawa-Moskwa (2016), Alena Brava, „Godzina policyjna dla jaskółek” (Białystok, 2017 r.), Olgierd Bacharewicz „Mała encyklopedia medyczna według Bacharewicza” (Lublin, 2017 r.), „Mosty” – Warszawa-Grodno (Warszawa, 2017 r.), „Mosty” Warszawa-Ryga (Warszawa, 2017 r.), Aleksander Awierianow, „Mój druh gitara” (Warszawa, 2018 r.).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje napisanie  i przygotowanie do druku ksiażki "Wiersze spod lasu". Tom ma zawierać 100 utworów lirycznych, w których autorka stawia pytania i poszukuje odpowiedzi na kwestie: kim jesteśmy, na czym polega wielokulturowość miasta i regionu, jak czuje się człowiek spełniony, umiejscowiony w historii i ojczystym krajobrazie. Pragnie stworzyć wielopłaszczyznowy portret osoby (osób), miejsc i zjawisk pogranicza – kultur, religii, tradycji sięgającej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Realizacja stypendium

Do góry