Marek Kochanowski

Ilustracja do artykułu MK.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • nauczyciel akademicki (prof. UwB, dr hab.) i doświadczony menadżer kultury,
  • uczestnik licznych konferencji propagujących literaturę i kulturę regionu,
  • twórca wykładów poświęconych kulturze, w tym i kulturze Białegostoku, m.in. na Podlaskim Festiwalu Nauk i Sztuk, spotkaniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w szkołach średnich, w Muzeum Literatury w Warszawie, Galerii Arsenał, Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, Białostockiej Wszechnicy Kulturoznawczej Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Muzeum Podlaskim w Białymstoku,
  • współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów
  • trener na warsztatach kreatywnego pisania organizowanych przez Fabrykę Bestsellerów (Wigry 2006, Supraśl 2006). W wyniku obu warsztatów ukazały się publikacje: dofinansowany przez Unię Europejską tom opowiadań Śmierć na dobry początek oraz biuletyn Kryminalne Podlasie,
  • pomysłodawca oraz kierownik naukowy dwóch dużych związanych z regionem konferencji. Pierwsza poświęcona była życiu i twórczości Wiesława Kazaneckiego, (Białystok 2009), druga dotyczyła literatury i kultury Podlasia po roku 1989 (Białystok 2011). Wynikiem obu konferencji były monografie naukowe pod redakcją wnioskodawcy,
  • współredaktor pierwszego komiksu o Białymstoku Siedem plus dwa z 2010 roku,
  • uczestnik w projekcie Obserwatorium Żywej Kultury, finansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor 30 haseł poświęconych Białemustokowi i Podlasiu,
  • autor szeregu artykułów popularyzujących wiedzę na temat kultury, opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i codziennej („Gazeta Wyborcza”, „Kurier Poranny”, „Wprost”, „Tygodnik Ozon”),
  • uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych: „Strefa książki” TVP Białystok, „Podróże po kulturze” Polskie Radio Białystok, „Nowości filmowe” Polskie Radio Białystok, itp.,

Program stypendium

Program stypendium obejmuje: napisanie zbioru esejów pt. „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”, poświęconego przemianom Białegostoku i znaczącym oraz organizującym wyobraźnię mieszkańców wydarzeniom w dziejach miasta; od katastrofy cystern z chlorem w 1989 roku, która zostanie opisana jako realizacja mitu założycielskiego wolnego Białegostoku, przez lata 90 i charakterystyczne dla tych czasów miejsca (blokowiska, parki, bazary), wejście do Unii Europejskiej, katastrofę licealistów pod Jeżewem, wizję idealnej biblioteki w przestrzeni średniego miasta, po próbę opisu nowoczesnej metropolii z perspektywy współczesnego spacerowicza i biegacza.

Realizacja stypendium

Do góry