Magdalena Czajkowska

Ilustracja do artykułu MCZ.jpg
Dotychczasowy dorobek, m.in.:
Spektakle/Role: Kąsanie reżyseria: Marcin Bikowski; Salome reżyseria: Michael Vogel; Skrawki reżyseria: Marcin Bartnikowski; Matka Stanisław Ignacy Witkiewicz reżyseria: Hendrik Mannes; Wesele Stanisław Wyspiański reżyseria: Magdalena Czajkowska, Marcin Bartnikowski; Valerie Vitezslav Nezval reżyseria: Alain Lecucq; Fasada reżyseria: Duda Paiva; Montecchi i Capuletti reżyseria: Rusłan Kudaszow; Czy pan istnieje Mr. Jones? Stanisław Lem reżyseria: Krzysztof Rau), Merylin Mongoł Nikolaj Kolada reżyseria: Mateusz Tymura; Władcy spektakl na podstawie dramatu Magdaleny Wleklik reżyseria: Mateusz Tymura, Ksenia monodram Joanny Troc, Dzieło Agnieszka Baranowska reżyseria: Agnieszka Baranowska, Blondynka, serial TVP reżyseria: Mirosław Gronowski, Stypa spektakl na podstawie badań terenowych wsi Skowieszynek reżyseria: Magdalena Czajkowska; Siostry spektakl dyplomowy na podstawie Trzech Sióstr A. Czechowa i Czwartej siostry J. Głowackiego Reżyseria: Agnieszka Baranowska.
Nagrody / Wyróżnienia:
-Spektakl Kąsanie - Grand PrixMiędzynarodowego Festiwalu Teatralnego Zdarzenia Tczew Europa, Nagroda za reżyserię na Roma Teatro Festiwal oraz nominacja do nagrody za najlepszy spektakl; Wielka Nagroda Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Lalka też człowiek)
- Spektakl Salome (Nagroda Główna na konkursie Nowe Sytuacje na XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu)
- Spektakl Valerie (Nagroda Dyrektora Telewizji Polskiej Kielce Marka Mikosa na IV Świętokrzyskim Festiwalu Teatrów Lalkowych Brzechwa i inni... w Kielcach; Nagroda Honorowa na IV Świętokrzyskim Festiwalu Teatrów Lalkowych Brzechwa i inni... w Kielcach; II nagroda w kategorii nagród dla teatrów za najlepsze realizacje sztuk współczesnych na IV Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu; ATEST - Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2009 rok przyznany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ)
- Spektakl Skrawki( Nagroda Za wyrażenie lalką teatru/za kreatywność dla Teatru Malabar Hotel na Międzynarodowym Festiwalu Lalka Też Człowiek; Perła Sąsiadów za "nowoczesne odczytanie dramatu Szekspira i sugestywną realizację sceniczną"na V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi")
- Spektakl Montecchi i Capuletti (Międzynarodowy Festiwal „Lalki nad Niemnem”w Grodnie:Grand Prix festiwalu; Nagroda Specjalna Krytyków za jakość zespołu aktorskiego i mądry repertuar)

 

Program stypendium

W ramach stypendium powstanie spektakl plenerowy pt. ”Wiśniowy sad” na podstawie dramatu Antoniego Czechowa.Wnioskodawczyni zamierza zająć się stworzeniem scenariusza, produkcją, koordynacją projektu oraz wcielić się w jedną z ról. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli autorce projektu na rozwinięcie jej teatralnego warsztatu oraz poszerzenie kwalifikacji jako zawodowej aktorki, reżyserki i wykładowcy uczelni wyższej. Spektakl zaangażuje twórców związanych z białostockim Teatrem Latarnia oraz Białostockim Teatrem Lalek. W projekt zaangażowany będzie muzyk Adam Frankiewicz. Konsultacji kostiumograficznej udzieli Katarzyna Kapuścińska.

Realizacja stypendium

Do góry