Ewa Tatar

Ilustracja do artykułu e. tatar.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny m.in.:

Kuratorka wystaw, badaczka sztuki, pisarka, performerka. Najważniejsze wystawy to poruszająca problem realizmu i reprezentacji w rzeczywistościach soviet i post-soviet "Chłoporobotnik i boa grzechotnik (2016/2018, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku) czy powstałej na wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie, a zakupionej do kolekcji Muzeum Susch w Szwajcarii instalacji "Cafe Bar" (2011) Pauliny Ołowskiej. Najważniejszy performans to "Destroy, She said" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2017).

Program stypendium

Wilno - Białystok to kompleksowa próba wpisania środowiska plastycznego Białegostoku w historię sztuki awangardowej. Projekt ma na celu naszkicowanie mapy wojennych i powojennych migracji artystów z Wilna oraz usytuowania Białegostoku na tej mapie. 

Realizacja stypendium

Do góry