Adam Zdanowicz

Ilustracja do artykułu AZ.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy 2014, 2016);
  • laureat: I miejsca w plebiscycie publiczności w konkursie "Dizajn na ludowo" (za rower "Folky"), II miejsca w ogólnopolskim konkursie twórczego recyklingu ICAN (2013), stypendium artystycznego Marszałka Województwa Podlaskiego (2008), stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (2007); I miejsca w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt. “Wolność”, organizator OTF (25.09.2018)
  • wykonanie rowerów: na zlecenie kibiców Jagiellonii dla piłkarza Tomasza Frankowskiego z okazji zakończenia jego kariery (2013), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (jako nagroda w konkursie Podlaska Marka Roku 2014); “Hugamug” dla gitarzysty zespołu Guns N’Roses, Slasha (2018), roweru w stylizacji muzycznej “Guru” dla Zbigniewa Hołdysa (2018), roweru w stylizacji muzycznej “Starling” dla Michała Szpaka (2018), roweru w stylizacji muzycznej “Mockingbird” dla gitarzysty zespołu Guns N’Roses, Slasha (2017)
  • prezentacja specjalnego modelu roweru na światowej wystawie rowerów FBI w Amsterdamie (2013), prezentacja roweru "Recydywa" w ekspozycji Muzeum Na Węglowej (2010); prezentacja rowerów folkowych na wystawie “ETNOdesign po podlasku” w WOAK w Białymstoku (2018), prezentacja autorskiej twórczości w odcinku specjalnym programu telewizyjnego “Jaka to melodia? (2017)
  • wystawy: "Architektura Drewniana Białostocczyzny" w ramach ogólnopolskiego projektu "Uczeń z klasą" (2007), "Dizajn na ludowo" (Galeria im. Sleńdzińskich 2013);
  • tytuł Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej (2018)

Program stypendium

„O.błędne koła” to wystawa designu, której środkiem wyrazu są niekonwencjonalne formy rowerowe. Wykorzystując ich główne atrybuty - kształt i sposób działania wnioskodawca chce zobrazować zbiór błędów poznawczych których dopuszczamy się codziennie i sprowokować do refleksji nad nimi. Dobry design to niejako medium, które zadaje pytania pozwalające na lepsze zrozumienie skomplikowanej natury ludzkiej. Koncepcja wystawiennicza odkrywa przed widzem pięć do siedmiu niekonwencjonalnych instrumentów do autoanalizy. Z założenia mają funkcjonować w sposób analogiczny do błędów poznawczych, czyli stwarzać pozory racjonalności. Wszystkie natomiast będą nośnikami określonych komunikatów. Każdy rower będzie nosił znamiona odrębnej kreacji wywołującej inne skojarzenia. Aby utworzyć pole do dyskusji, obserwatorzy otrzymają możliwość wypróbowania wszystkich egzemplarzy. Intencją tego zabiegu będzie wywołanie prostych obserwacji, które wraz z opisem dzieła stanowić będą pouczającą lekcję na temat błędnego postrzegania rzeczywistości. Rowery będą opatrzone opisami na dedykowanych planszach do prezentacji stacjonarnych oraz internetowych.

Realizacja stypendium

Do góry