Marzanna Morozewicz

Ilustracja do artykułu Marzanna Morozewicz.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • wystawy indywidualne, m.in.: OBRAZY, Galeria Arsenał, Białystok (1995); DWIE FORMY, Galeria Biała, Lublin (1996); OTWARCIE – WNIKNIĘCIE, Galeria Nad Wisłą, Toruń (1997); MALARSTWO, Galeria „S”, Toruń (1997/1998); MALARSTWO, Galeria Aula, ASP, Warszawa (1998); ZBLIŻENIA, Galeria Biała, Lublin (1998); ŁUSKI, Galeria XX1, Warszawa (2001); MM, Galeria Arsenał, Białystok (2002); ROSARIUM, Galeria Biała, Lublin (2004); RYSUNKI OBSESYJNE, Galeria nad Wisłą, Toruń (2004); ACH, JAKIE TO KOBIECE, Galeria Wozownia, Toruń (2006); DOŚWIADCZENIE KOBIECOŚCI, Galeria Aspekt, ASP, Warszawa (2007); MARTWE NATURY, Galeria Arsenał, Białystok (2008); WIDOK ZAPOŻYCZONY, Galeria Biała, Lublin (2011/2012); TU I TERAZ, Galeria Sleńdzińskich, Białystok (2017); MARTWE NATURY, Białoruski Państwowy Uniwersytet, Katedra Dizajnu, Mińsk (2017); OBRAZY, Galeria Nowe Skrzydło, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (2017);
  • wystawy zbiorowe w kraju i zagranicą: Orońsko (1997); Galeria Arsenał, Białystok (2000); Toruń (2000); Toruń (2001); Lublin (2002); Szczecin (2003); Bielsko-Biała (2003), Lublin (2005); Galeria Arsenał, Białystok (2005/2006); Dusseldorf (Niemcy) (2006); Instytut Polski, Paryż (2006); Toruń (2006); Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2006/2007); Warszawa (2007); Bielsko-Biała (2007); Toruń (2007); Bukareszt (2008); Borken (Niemcy) (2008); Galeria Arsenał, Białystok (2008); Sanok (2009); Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok (2012); Lublin (2013); Kraków (2013 /2014); Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2015); Lublin (2015); Galeria Arsenał, Białystok (2016); Lublin (2016); Toruń (2017/2018).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje wykonanie cyklu obrazów fotograficznych na terenie Białegostoku, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy indywidualnej, w instytucji bądź w przestrzeni publicznej miasta. Ekspozycji towarzyszyć będzie wydawnictwo zawierające biogram artystyczny, prezentujący wybór prac z blisko 30-letniej działalności artystycznej, tekst krytyczny (z tłumaczeniem na jęz. angielski) oraz barwne reprodukcje zrealizowanych fotogramów, opatrzone komentarzem autorskim.

Realizacja stypendium

Do góry