Marcin Ozga

Ilustracja do artykułu Marcin Ozga.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • Partie operowe: Opera „Flis” Stanisława Moniuszki, Partia Jakuba, Białystok (2009); Opera „Dydona i Eneasz” Henryego Purcella, Partia Ducha, Białystok (2009).
  • Koncerty solowe: Koncert Arii i Pieśni, Warszawa (2009); Koncert z cyklu: Białostockie Koncerty Młodych, Białystok (2009); Recital „Miłość x 4” oparty na repertuarze Grzegorza Bukały, Stanisława Soyki oraz Mieczysława Szcześniaka, Białystok (2014).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie, profesjonalne nagranie oraz wydanie mini albumu o roboczym tytule „Siedem” (minimum 2 utwory). Muzyka przedstawiona w albumie będzie wypadkową różnych gatunków muzycznych, m.in. jazz, gospel, pop, soul. Utwory będą zaaranżowane na 6-osobowy męski skład wokalny. W projekcie wezmą udział zaproszeni białostoccy wokaliści: Michał Gieniusz, Michał Snarski, Michał Kamiński, Wojtek Ślusarski, Łukasz Łukaszewicz oraz aranżer Ernest Sienkiewicz.

Realizacja stypendium

Do góry