Julita Charytoniuk

Ilustracja do artykułu Julita Charytoniuk.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • Dyskografia: „Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga” (2014, Stowarzyszenie Krusznia); „Ludowe pieśni religijne z Podlasia” (2013); „Pieśni z Kożyna” (2011, w ramach działalności Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia);
  • Udział w nagraniu płyt: „Oj Wiosna” Chłopcy z Nowoszyszek (2014); „Wild music from the heart of Poland” (2013); „Południce/Elektronice” (2012); „Pieśni z Kożyna” (2011); Czeremszyna „Uśmiechnij się” (2008);
  • Działalność koncertowa (wykonawstwo pieśni tradycyjnych), m.in.: „W srebrze cały świat na opak” (2017 występ na Wschodzie Kultury w Białymstoku); śpiew w projekcie „Wykluczeni” zespołu Kormorany (2017); koncerty grupy śpiewaczej Z lasu (2013-2017, pieśni z Polesia); koncerty projektu „Południce/Elektronice”( 2013-2015 pieśni tradycyjne i muzyka klubowa); „Olmany Interludium” – śpiew w spektaklu opartym na pieśniach tradycyjnych z białoruskiego Polesia (2012-2013); wokalistka zespołu Czeremszyna, trio Sympatycznyj Wariant (2005-2008).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje zebranie, opracowanie, rekonstrukcję melodii, zaaranżowanie ich i umieszczenie w obszarze żywej praktyki wykonawczej – popularyzację dawnych fokstrotów, walczyków i oberków. Projekt zakłada odnalezienie, naukę i wykonywanie tutejszej, podlaskiej muzyki tanecznej, pamiętanej przez najstarsze pokolenie mieszkańców Białegostoku oraz podbiałostockich miejscowości. Na podstawie zebranego materiału muzycznego zostanie opracowany nowy repertuar Kapeli Batareja, który zostanie zaprezentowany na miejskiej potańcówce. Nagrany zostanie klip.

Realizacja stypendium

Do góry