Beata Hyży-Czołpińska

Ilustracja do artykułu B.Hyży Czołpińska.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • od 1998 r. - reżyseria filmów w Polsce i zagranicą, z których wiele pokazano i nagrodzono na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych;
  • Nagrody: Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2014); Nagroda Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA na Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów MELCHIORY (2017);
  • Tytuły nagrodzonych filmów: „Doktor z Hajnówki” (1999); „Król Biebrzy” (2000); „…taki poprzeczny człowiek” (2000); „Maszer” (2001); „Proroczy żywot Eliasza” (2003); „Dzwon przebaczenia” (2005); „Mastersi” (2005); „Wszystkiego było w życiu” (2006); „Ambasador polskości” (2007); „Cztery pory roku Wiktora Wołkowa” (2007); „Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego” (2008); „Jedno słowo…” (2008); „Dekalog po dekalogu. Drugie” (2008); „Dojechać do końca…”(2010); „Był wśród nas”(2011); „Jest taka cierpienia granica…” (2012); „Miejsce w raju” (2014); „Obława”(2015).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację filmu dokumentalnego „Kościół-pomnik”, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Film o kościele pw. św. Rocha, wzniesionym jako wotum wdzięczności za odzyskaną wolność Ojczyzny, przedstawi genezę, ideę powstania budowli i jej dzieje aż do ukończenia budowy. Będzie też m.in. opowieścią o architekcie inż. arch. Oskarze Sosnowskim i ks. Adamie Abramowiczu. Film zostanie publicznie zaprezentowany w listopadzie 2018 r.

Realizacja stypendium

Do góry