MARIUSZ CIOŁKO

Miniaturka strony

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
– Koncerty z ostatnich 3 lat: Występ wspólnie z dr hab.  Wiesławem Bednarkiem  – baryton oraz dr Anną Wróbel – wiolonczela  w ramach  Międzynarodowej  Konferencji Naukowej „Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich  w czasach zaborów (1772 – 1918) w świetle 150 rocznicy Powstania Styczniowego (styczeń 2013 r.); Nowa Oranżeria , Łazienki Królewskie w Warszawie: recital skrzypcowy z udziałem skrzypaczki J. Kawalla (lipiec 2013 r.); Uniwersytet Św. Józefa w Bejrucie: recital skrzypcowy z udziałem skrzypaczki J. Kawalla (maj 2014 r.), Uniwersytet Św. Józefa w Bejrucie ( Liban) recital skrzypcowy z udziałem skrzypaczki J. Kawalla, PSM I stopnia w Kraśniku – Recital z udziałem skrzypaczki J. Kawalla (maj 2014 r.), Leszno XVI Festiewcital wal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego – Recital fortepianowy i skrzypcowy z udziałem J. Kawalla (październik 2014 r.), Sala koncertowa Opery i Filharmonii w Białymstoku –  koncert z u działem orkiestry wydziału instrumentalno – pedagogicznego  UMFC w Białymstoku pod dyr. Stanisława Krawczyńskiego (marzec 2015 r.), Sala koncertowa UMFC w Warszawie – koncert z u działem orkiestry wydziału instrumentalno – pedagogicznego  UMFC w Białymstoku pod dyr. Stanisława Krawczyńskiego (marzec 2015 r.), Sala koncertowa UMFC w Warszawie –  Recital fortepianowy i skrzypcowy z udziałem J. Kawalla (kwiecień 2015 r.),
– Udział w pracach jury konkursów muzycznych: udział w pracach jury Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Muzyka XXI wieku w Kłajpedzie (Litwa) (czerwiec 2010 r.);  udział w pracach jury III Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego  im. W. Lutosławskiego dla uczniów szkół I i II stopnia w Zambrowie (listopad 2013 r.);  udział w pracach jury IV Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego  im. W. Lutosławskiego dla uczniów szkół I i II stopnia w Zambrowie (listopad 2015 r.), udział w pracach jury III Ogólnopolskiego Konkursu im. Moniki Sikorskiej –  Wojtacha w Wieliczce (czerwiec 2016 r.), udział w pracach jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Perły Bałtyku”  w Kłajpedzie (czerwiec 2016 r.)

Program stypendium

Program stypendium obejmuje: nagranie płyty (500 sztuk) z twórczością Romana Maciejewskiego – utwory fortepianowe przez Wydawnictwo Muzyczne i Wytwórnię Fonograficzną DUX.

Realizacja stypendium

Do góry