Informacja o przyznaniu stypendiów w 2013 r.

Dodana: 24.12.2012

Kategorie: Aktualności

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną,

upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów,

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne w 2013 r. twórcom profesjonalnym.

Do góry