Informacja o przyznaniu stypendiów w 2012 r.

Dodana: 23.12.2011

Kategorie: Aktualności

Białystok, 20 grudnia 2011 r.

 

 

INFORMACJA O PRZYZNANIU STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH TWÓRCOM PROFESJONALNYM

 Prezydent Miasta Białegostoku

informuje o przyznaniu stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2012 roku i ich wysokości następującym stypendystom:

L.p.

Imię i nazwisko 

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Proponowana wysokość 

stypendium

1. Anna Olszewska Dziedzina: muzyka

Projekt pn. "Przygotowanie i poprowadzenie koncertu wokalno-instrumentalnego z nowoodkrytymi

utworami nieznanego kompozytora polskiego S. Ziemianowskiego”

12.000 zł
2. Jerzy Tomzik Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt pn. "Białostockie Prezentacje - Łucja Prus"

8.000 zł

Prezydent Miasta Białegostoku

Dr hab. Tadeusz Truskolaski

Do góry