Informacja o przyznaniu stypendiów na 2019 r.

Piętnastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2019, o łącznej wartości 173.000 zł. Do 31 października 2018 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły łącznie 32 wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego twórcom profesjonalnym na 2019 r.

W wyniku oceny formalnej cztery wnioski nie spełniły kryteriów regulaminowych, a 28 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

  1. Jacek Malinowski – teatr/ Białostocki Teatr Lalek,
  2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
  3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
  4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
  5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
  6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
  7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
  8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

19 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 15 stypendiów rocznych na kwotę 173.000 zł następującym osobom:

 Lp.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (w zł)

Anna Beata Wasilewicz

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Sny-widzenia-przewidzenia”

12 000

Mirosława Łuksza

Dziedzina: literatura

Projekt pn. napisanie i przygotowanie do druku książki „Wiersze spod lasu” oraz jej promocja wśród czytelników w Białymstoku, na Podlasiu i w Grodnie

8 000

Dorota Sokołowska

Dziedzina: literatura

Projekt pn. cykl reportaży literackich o Białymstoku „Ślady, miejsca, ludzie” (tytuł roboczy). Przygotowanie książki do druku

8 000

Tomasz Wiśniewski

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Czy mam na imię Zbyszek”

14 000

Marek Kochanowski

Dziedzina: literatura

Projekt pn. „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”

8 000

Monika Pawluczuk

Dziedzina: film

Projekt pn. „Nora”

10 000

Wiesław Wróbel

Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. Opracowanie i wydanie drukiem książki „Świętego Rocha. Historia jednej ulicy”.

14 000

Magdalena Czajkowska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Wiśniowy sad”

15 000

Adam Zdanowicz

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „O.błędne koła”

16 000

10.

Andrzej Kłopotowski

Dziedzina: opieka nad zabytkami

Projekt pn. „Osiedlownik”

10 000

11.

Bartosz Niedźwiecki

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Moonscape”

10 000

12.

Barbara Sojko

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Zebranie informacji i opracowanie monografii „Z Kazachstanu do Białegostoku. Blaski i cienie repatriacji po 1989 r.”

10 000

13.

Ewa Tatar

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Wilno-Białystok”. Scenariusz wystawy z katalogiem i wykład

16 000

14.

Wiktor Dominik Szczygieł

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie albumu pt. „Vocales” z białostockimi wokalistami

10 000

15.

Katarzyna Zabłocka

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Rzecz ujmując” – projekt z dziedziny sztuk wizualnych

12 000

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok na stypendia młodym i profesjonalnych twórcom zaplanowano kwotę 350.000 zł. Łącznie w I naborze przyznano stypendia na kwotę 300.000 zł. Na stypendia młodym twórcom na II półrocze 2019 r. pozostała do rozdysponowania kwota 50.000 zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2019 r.

Informacja o przyznanych stypendiach - Twórcy Profesjonalni

rozmiar: 846 KB PDF pobierz
Do góry