Informacja o przyznaniu stypendiów na 2018 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na 2018 r. twórcom profesjonalnym:


L.p.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

1

Marzanna Morozewicz

Dziedzina: sztuki wizualne

 Projekt pn. wystawa fotograficzna pn. STĄPANIE

20.000

2

Marta Wróblewska

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. nagranie płyty ”Pieśni na sopran, wiolonczelę i fortepian”

14.000

3

Marcin Ozga

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Mini album - Siedem

10.000

4

Barbara Kornacka

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Opowieści z karczmy i dworu – kronika wypadków wszelakich”

20.000

5

Julita Charytoniuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Muzykanty

10.000

6

Wiktor Dominik Kuć

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie i promocja autorskiego albumu „Swada”

10.000

7

Beata Hyży-Czołpińska

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Kościół-pomnik

21.000

8

Wiesław Wróbel

Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. Opracowanie i wydanie drukiem książki „Świętojańska. Historia jednej ulicy”

15.000

Informacja o przyznaniu stypendium - Twórcy Profesjonalni

rozmiar: 558,7 KB PDF pobierz
Do góry