Informacja o przyznaniu stypendiów na 2017 r.

Dodana: 29.12.2016

Kategorie: Aktualności

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów,

 Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na 2017 r. twórcom profesjonalnym:

L.p.

Imię i nazwisko 

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Proponowana wysokość

stypendium

1. Wiktoria Tołłoczko-Tur Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Wystawa retrospektywna na 75-lecie artystki

12.000 zł
2. Marek Tyszkiewicz Dziedzina: teatr

Projekt pn. "Kwartet"

14.000 zł
3. Andrzej Fiedoruk Dziedzina: literatura

Projekt pn. Przygotowanie publikacji. Ludzie i miejsca.

Historia białostockich karczm, zajazdów, restauracji.

10.000 zł
4. Bernarda Anna Bielenia Dziedzina: film

Projekt pn. "Słowo to za mało" - film biograficzny o Zdzisławie Dąbrowskim

20.000 zł
5. Sebastian Kozłowski Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Mini album Sebastian Kozłowski - "my truth"

13.000 zł
6. Marek Kulikowski Dziedzina: muzyka/teatr

Projekt pn. Wystawienie opery "Bastien und Bastienne"

W. A. Mozarta przy użyciu barokowej sceny marionetkowej.

18.000 zł
7. Mariusz Ciołko Dziedzina: muzyka

Projekt pn. "Roman Maciejewski - utwory fortepianowe"

15.000 zł
8. Martyna Stepan- Dworakowska Dziedzina: teatr

Projekt pn. "Obrazem po dźwięki"

15.000 zł

Do góry