Informacja o przyznaniu stypendiów na 2016 r.

Dodana: 28.12.2015

Kategorie: Aktualności

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną,upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów,

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na 2016 r. twórcom profesjonalnym:

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Proponowana wysokość

stypendium

1. Wiesław Wróbel Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. Opracowanie i wydanie drukiem książki

"Ulica Jana Kilińskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny do 1939 r."

15.000 zł
2. Jan Kamiński Dziedzina: literatura

Projekt pn. "Niebo dla wszystkich" – powieść

10.000 zł
3. Aleksandra Maj Dziedzina: teatr

Projekt pn. Horses

15.000 zł
4. Katarzyna Siergiej Dziedzina: teatr

Projekt pn. Projekt "Kobieta, granica, dom"

15.000 zł
5. Zofia Redlarska Dziedzina: literatura

Projekt pn. Antologia poezji dla dzieci

15.000 zł
6. Beata Hyży- Czołpińska Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Zapomniani artyści Białegostoku

16.000 zł
7. Jan Krutul Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Stworzenie i realizacja koncertowa opery "Gianna"

14.000 zł

 

Do góry