INFORMACJA O PRZYZNANIU STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH TWÓRCOM PROFESJONALNYM

Dodana: 23.12.2010

Kategorie: Aktualności

Białystok,22 grudnia 2010 r.

 

Prezydent Miasta Białegostoku

 

informuje o przyznaniu stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2011 roku i ich wysokości następującym stypendystom:

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Proponowana wysokość 

stypendium

1. Zbigniew Popielski Dziedzina: muzyka

Wydanie drukiem i rozpowszechnienie partytury utworu

Terra Exsècràbilis („Ziemia Przeklęta”) - Oratorium Syberyjskie.

5.000 zł
2.

Bożena Bojaryn- 

Przybyła

Dziedzina: muzyka

Przygotowanie i poprowadzenie koncertu "Litania do Ostrej Bramy" Józefa Deszczyńskiego

jako I część przewodu habilitacyjnego.

7.000 zł
3. Zofia Ewa Redlarska Dziedzina: literatura

Wydrukowanie książki dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. "Zielone Piórko"

8.000 zł
Do góry