INFORMACJA O PRZYZNANIU STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH TWÓRCOM PROFESJONALNYM

Dodana: 28.05.2010

Kategorie: Aktualności

Prezydent Miasta Białegostoku

 informuje o przyznaniu stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną,upowszechnianiem

kultury i opieką nad zabytkami w 2010 roku i ich wysokości następującym stypendystom:

Piotr Sawicki Dziedzina: fotografia "Widy Goroda Biełastoka  2010" 10.000 zł
Anna Moniuszko Dziedzina: muzyka "Muzyka Polskich Mistrzów Baroku" 13.000 zł
Konrad Adam Mickiewicz Dziedzina: fotografia "Foto-Fobie" 5.000 zł
Jacek Olchanowski

 Dziedzina: muzyka "Nagranie płyty

CD z klasyczną muzyką saksofonową"

7.000 zł
Do góry