Paulina Gajda-Deszczka

Ilustracja do artykułu zdjęcie Gajda 1.jpg
Dotychczasowy dorobek, m.in.:
Projekt graficzny wystawy „Województwo Białostockie u Progu Niepodległości II Rzeczypospolitej” na zlecenie IPN o. w Białymstoku
- projekt graficzny muralu „Wiecznik Białostocki” odsłoniętego w z okazji jubileuszu 100 - lecia Niepodległości.
- oprawa graficzna filmu „Zenek”, o harcerzu białostockim Zenku Borowskim na zlecenie Stowarzyszenie Szukamy Polski
- „Białoruskie Ślady w Białymstoku” - projekt graficzny mapy ilustrującej znaczące miejsca kultury Białoruskiej w Białymstoku.
- „Historie z Tej Ziemi” - stworzenie ilustracji oraz opracowanie graficzne książeczek edukacyjnych dla dzieci, na zlecenie IPN o. w Białymstoku
- Warsztaty rękodzielnicze w ramach ”Białystok z Drewna” - Odwzorowanie charakterystycznych elementów architektury drewnianej Białegostoku na tkaninach.
- „Woodstok” – białostocka achitektura z drewna – wystawa autorskiej ilustracji wraz z promocją albumu. Realizowane w ramach półrocznego stypendium „Młodzi Twórcy”
- LUMO BJALISTOKO. Festiwal Światła i Sztuki Ulicy – stworzenie systemu identyfikacji wizualnej festiwalu, praca przy materiałach promocyjnych.-
LINE PAG - blog, projekt fejsbukowy. Praca popularyzatorska polegająca na ilustrowaniu zjawisk architektonicznych oraz społeczno – psychologicznych
- FOLK ON THE STREET - projekt graficzny gry na urządzenia mobilne promującej kulturę podlasia; w ramach festiwalu FOLK ON THE STREET organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury.
- Dyplom Roku 2013 (SARP o. W Białymstoku) O nową myśl w architekturze za pracę dyplomową: Projekt Architektoniczno-Urbanistyczny dzielnicy w mieście Trondheim w Norwegii.
- Dyplom nominacji za udział w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za pracę dyplomową: Projekt Architektoniczno-Urbanistyczny dzielnicy w mieście Trondheim w Norwegii.
- Konkurs architektoniczny Projekt kładki nad rzeką Bug w Mielniku
- konkurs Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie
- Konkurs na plakat teatralny do spektaklu „Wisielec”
- 1. Nagroda w konkursie na logo pływalni w Michałowie
Międzynarodowe warsztaty studenckie „People – River – City. Lvivians – Poltva – Lviv” zakończone wystawą zbiorową w Muzeum Idei. Bernarden Garden
- Konkurs Projekt architektonoczno-urbanistyczny zagospodarowania rynku w Rakowie
- ArchiŁata - wystawa zbiorowa; Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Program stypendium

Program stypendium obejmuje zebranie materiałów oraz zorganizowanie wystawy wraz z katalogiem poświęconej architekturze modernistycznej Białegostoku. Treść realizacji bazować będzie na publikacji Sebastiana Wichra Białostocka architektura modernizmu, rezultatach badań fotograficznych dr Grzegorza Łosia i koła naukowego „Ciemnia” WAPB dotyczących fotograficznej architektury mieszkaniowej. Znaczące będzie również oparcie się na fachowej literaturze z zakresu architektury modernistycznej Białegostoku oraz własnych doświadczeniach architektonicznych.

Realizacja stypendium

Do góry