Michał Łukaszuk

Ilustracja do artykułu Michał Łukaszuk 1.jpg
Dotychczasowy dorobek, m.in.:
2018 - występ wokalno - poetycki w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
2018 - Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Promocja wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana: rozszerzanie grupy odbiorców poprzez nowoczesne metody marketingowe, wytwarzanie reklam i spotów integralnych na poziomie merytorycznym i metod reprezentacji z promowanym obiektem, prowadzenie komunikacji medialnej (newslettery, organizowanie patronatów medialnych, rozpoznanie i działanie na polu nowych mediów literackich, kontakt z mediami – bezpośrednia prezentacja materiałów promocyjnych oraz dostarczanie egzemplarzy recenzenckich redakcjom (m.in. Przekrój, Polityka, Dwutygodnik, Krytyka Polityczna, Newsweek), skuteczne inspirowanie recenzji publikacji Fundacji Bęc Zmiana wśród opiniotwórczych krytyków, koordynowanie i organizacja audycji z autorami książek (TOK.FM) jak i spotkań autorskich, obejmowanie ich patronatem medialnym, wytwarzanie multimedialnego archiwum publikacji, wytwarzanie i poszerzanie bazy kontaktów, kształtowanie i dbanie o wizerunek Fundacji Bęc Zmiana, komunikacja wizualna.
2018- Wygrana w konkursie jednego wiersza w Staromiejskim Domu Kultury w warszawie
2018- koncert w Staromiejskim Domu Kultury poświęcony twórczości Allena Ginsberga
2017- publikacja opowiadania Miliard w rozumie, czyli moje życie z kuratorem w piśmie “Wakat”
2017- publikacja wideopoematu, Prekariusz boi się rewolucji w piśmie “Wakat”
2016 - współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy publikacjach, pracach archiwalnych, konsultacje merytoryczne wystaw
2015 -publikacja poematu “Santo libido” w piśmie “eleWator”
2015- performans na festiwalu Unsound w Krakowie
2015- wygrana w slamie poetyckim w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie

Program stypendium

Program stypendium obejmuje stworzenie performance’u literacko-muzycznego z oprawą wizualną, opartego o twórczość poetycką autora projektu. Tematyka utworów koncentruje się wokół problemów nowoczesnego podmiotu. Twórczość wnioskodawcy dokumentuje i rozpoznaje problematykę przemian percepcyjnych współczesnego człowieka, naddatek informacyjny, szum medialny, zjawisko postprawdy, wirtualizacje więzi społecznych i alienację jednostki, spiętrzenie się technik i dyskursów postpolitycznych, zagrożenia geopolityczne, rozproszenie skupienia i ciągłości procesualnej myślenia, nierówności w dystrybucji kapitału i pułapki ekonomiczne kapitalizmu.

Realizacja stypendium

Do góry