Magdalena Dąbrowska

Ilustracja do artykułu md.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny m.in.:

Zrealizowane projekty teatralne: premiera spektaklu „Little shop of horrors” (reż. Michael Vogel, Białostocki Teatr Lalek); „Straszna piątka” (reż. Maria Żynel) Białostocki Teatr Lalek; premiera spektaklu „Czarodziejska góra” wg Tomasza Manna (reż. Hendrik Mannes), koprodukcja Białostockiego Teatru Lalek i Teatru Malabar Hotel, Białostocki Teatr Lalek; premiera spektaklu „Kulki”– zrealizowanego w ramach stypendium artystycznego młodych twórców Prezydenta Miasta Białegostoku, premiera spektaklu "La serva padrona" G. B. Pergolesi (reż. Le Piecka, Opera Marionetek w Łazienkach Królewskich, 2016), premiera spektaklu "Tarantula" na podstawie dramatów S. I. Witkiewicza (reż. M. Bartnikowski, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015), premiera projektu "ANY-BODY" (opieka pedagogiczna W. Czołpiński i A. Makowska, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015), premiera spektaklu "Uprowadzenie z Seraju" - W. A. Mozart (reż. L. Piecka, Opera Marionetek w Warszawskiej Operze Kameralnej, 2014), premiera spektaklu tanecznego "Burza Zmysłów" (reż. M. Tyszkiewicz, Teatr Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku 2009);
Nagrody i wyróżnienia: III Nagroda dla projektu "ANY-BODY" podczas V Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Karuzela (Teatr Pinokio w Łodzi 2015), stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie na rok 2009;
Udział w festiwalach, m.in.: Małe Warszawskie Spotkania Teatralne (2016), Festiwal Mały Kontrapunkt (2016), Festiwal  Expeditionem/Westfluegel w Lipsku (2016), XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (2015), XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Katowice – dzieciom" (2015), Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt (2015), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek ” (2015).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie autorskiego spektaklu pt. „Parafrazy”, którego pomysłodawcą jest stypendystka. Jednocześnie podejmuje się ona zbudowania kreacji aktorskiej. Nawiązując do tytułu projektu, autorka planuje za pomocą ruchu i elementów ciała dokonać reinterpretacji obrazu człowieka. Zabieg ten pozwoli otworzyć dyskusję na temat problemu wynikającego z niedoskonałości ludzkiego ciała i ich akceptacji, której brak powoduje trudności w budowaniu relacji międzyludzkich. Teatr formy i ruchu pozwala w sposób subtelny poruszyć wyżej wspomniane tematy, które w dzisiejszym świecie stają się jedną z najważniejszych barier w dalszym rozwoju społeczeństwa. Planowany projekt zakłada udział 2 aktorek, które na oczach widza wykreują rozmaite formy będące równoprawnymi bohaterami projektu.

Realizacja stypendium

Do góry