Konrad Kazimierz Szamryk

Ilustracja do artykułu Szamryk 3.jpg
Dotychczasowy dorobek artystyczny m.in.:
 
Wykłady i referaty:
- referat: Spuścizna Samuela Fiszmana w materiałach Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN, Sesja archiwistyczna Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
- wykład Kilka słów o słowach związanych z Bożym Narodzeniem, Uniwersytet w Ankarze, Ankara, Turcja.
- referat: Słownictwo związane z alkoholem w podręcznikach na nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym.
- referat: Approach to alcohol in textbooks for teaching foreign languages – a comparison of various languages and cultures.
- Zawiłości języka polskiego z perspektywy obcokrajowca – nauczanie rodzaju – wykład popularnonaukowy w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
- Grzeczność językowa w debacie publicznej – wykład w ramach II Festiwalu Dyplomatycznego w Białymstoku, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
- referat: Uwagi o języku rękopisu „Roślin potrzebnych” Krzysztofa Kluka na tle normy języka polskiego II połowy XVIII wieku.
- referat: Legendy jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie „Podlaskich opowieści i legend dla obcokrajowców”).
- referat: Colloquial speech creation in a textbook for teaching Polish as a foreign language Polski, krok po kroku (A1 level).
- wykład w ramach Festiwalu Dyplomatycznego, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Instytut Młodego Dyplomaty
Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową w roku akademickim 2013/2014.
Kierownik grantów:
- przyznanego w ramach projektu Badania Młodych Naukowców: Znajomość leksyki potocznej wśród osób uczących się języka polskiego jako obcego (poziom podstawowy).
- przyznanego w ramach projektu Badania Młodych Naukowców: Polszczyzna potoczna w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1.
- przyznanego w ramach projektu Badania Młodych Naukowców: Kaznodziejstwo doby oświecenia – wybrane zagadnienia leksykalne oraz kwerendy.

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie i publikację oryginalnej i w całości autorskiej książki z ćwiczeniami dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego pt. „Spacerem po Białymstoku” (około 96 stron). Skrypt będzie zbiorem tekstów z ćwiczeniami przeznaczonymi do nauki języka polskiego jako obcego na trzech poziomach biegłości językowej (A1–B1). Składać się będzie z tekstów o Białymstoku, m.in. o jego historii, kulinariach, architekturze, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych oraz dziedzictwie językowym, a także zawierać będzie praktyczne informacje dotyczące realiów białostockich. Książka zostanie wydrukowana w nakładzie 200 egzemplarzy oraz udostępniona do bezpłatnego pobrania w formacie pdf, a także zostaną przeprowadzone spotkania promocyjne i otwarte lekcje pokazowe (w Szkole Języka i Kultury Polskiej „Pollanndo” Uniwersytetu w Białymstoku) z wykorzystaniem opracowanego podręcznika.

Realizacja stypendium

Do góry