Daniel Lasecki

Ilustracja do artykułu Daniel Lasecki.jpg

Dotychczasowy dorobek, m.in.:

  • Role w spektaklach: Kwartet dla czterech aktorów (Opera i Filharmonia Podlaska 2017, reż. M. Tyszkiewicz), Puszczańskie Opowieści (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego i Białostocki Teatr Lalek 2017, reż. M. Jarmoszuk), Exodus 2.0 (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 2016, reż. A. Korytkowska-Mazur), Pospolite żywoty martwych Polaków (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku 2016, reż. M. Wierzchowski), Tarantula (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. M. Bartnikowski), Kuchnia bez pokoju – piosenki Toma Waits’a (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. W. Kościelniak/Maria Żynel) Królestwo (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. P. Waligórski), Mój niepokój ma przy sobie broń (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. A. Biziuk);
  • Spektakle autorskie: Performance „Srebrna Uliczka” (Olkusz 2016 ), Szczątki (2015, Międzynarodowa konferencja naukowa "Piękno w sacrum" Białystok 2016, XIV Podlaski festiwal nauki i sztuki Białystok 2016, 8 Międzynarodowy festiwal Lalka nie lalka Białystok 2016)

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie performansu teatralnego „Beksomortem”. Performance będzie polegał na stworzeniu żywych obrazów, które będą wchodziły w interakcje z widzem. Widzowie perfomansu stopniowo będą wtapiać się w odgrywaną scenę i stawać się elementem poszczególnych obrazów, będących częścią składową widowiska. Inspiracją dla „Beksomortem” stanie się twórczość plastyczna Zdzisława Beksińskiego oraz Keannetha Penna - autora wierszy, które groteskowo i prześmiewczo traktują o śmierci i umieraniu. Zestawienie tych dwóch twórców da interesującą mieszankę umożliwiającą stworzenie ciekawych przestrzeni i światów zamieszkałych przez formy lalkowe. Reżyseria – Maria Żynel. Premierowy pokaz performansu odbędzie się grudniu, w miejskiej instytucji kultury.

Realizacja stypendium

Do góry