TOMASZ KOSZEWNIK

Ilustracja do artykułu TOMASZ KOSZEWNIK1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
– Wybrane wystawy: 
Widmo, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, Wracając do Białowieży (z Janem Szewczykiem), Galeria Arsenał, Białystok, par excellence, Galeria Arsenał, Białystok; Przestrajanie, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa; Trzaski, BWA Kronika, Bytom, Biennale Sztuki WRO, Wro Art Center, Wrocław , Prześnienie, Galeria Labirynt II, Lublin; Wspólny Projekt, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Łódź, Soon 16, StarakArtSpace, Warszawa; Rysopis, WRO Art Center, Wrocław, Points of View, Centrala Gallery, Birmingham, Lato miłości, Kamienica Artystyczna, Gorzów Wielkopolski, Artystyczna Podróż Hestii 13, Dom Braci Jabłkowskich, Warszawa, Lekcja latania, Galeria Arsenał, Białystok; Lucid dream, Centrum Kultury Zamek, Poznań; Hryniuk / Koszewnik / Łazarczyk / Olszewski / Polska / Rudzin, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków, Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk; Wtrącenia, Muzeum Chopina, Żelazowa Wola, Self? Control, Stara Fabryka Drutu, Gliwice, Pewność, Galeria BWA, Warszawa; Silence is good, Galeria Spokojna ASP, Warszawa; Punkty widzenia, Galeria Manhattan, Łódź, Basen, TIFF Festiwal, Wrocław, Konteksty II, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko, No Budget Show, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków, Up to you, Przegląd Sztuki Survival, Wrocław, Nowe Sytuacje, Malta Festival, Poznań, KontenerART, Galeria Siłownia, Poznań, Kryzys, Muzeum Współczesne Wrocławia, Wrocław, North-East-South-West, Nowa Synagoga, Poznań Przestrzeń, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków, Punkty Widzenia II, Przegląd Sztuki Wideo, Łódź, Happy Birthday Mr. Fluxus, Centrum Kultury Zamek, Poznań, Higiena, Pracownia Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, Warszawa 2011, Wiek XIX vs XXI, Muzeum Narodowe, Kraków, Przeciąg, Festiwal Sztuki Młodych, Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin, Daj Głos!, Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, Triennale Młodych VI, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko; Kiedy park staje się areną, Przegląd Sztuki Survival, Wrocław, Twórca niezależny, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, Sztuka-Obiekt-Zapis, Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Łódź, Punkty Widzenia I, Przegląd Sztuki Wideo, Łódź

– Wybrane nagrody i wyróżnienia: Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Laureat konkursu na najlepszy dyplom sztuki nowych mediów organizowanym przez Biennale WRO, Laureat nagrody głównej w konkursie „Wspólny Projekt” Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundacji Sztuki Polskiej ING, Nominacja do udziału w wystawie głównej konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Laureat Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”, Wyróżnienie w Przeglądzie Sztuki Wideo Punkty Widzenia w Łodzi, Laureat konkursu Festiwalu Teatralnego Malta na projekt Nowych Sytuacji realizowany w chińskim mieście Urumqi, Laureat Przeglądu Sztuki Survival, Laureat Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg” w Szczecinie, Laureat Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

– Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy, 2013 r. „Kukułcze gniazdo”)

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację warsztatów twórczych skierowanych do mieszkańców przedmieść Białegostoku. Podczas spotkań uczestnicy gromadzić będą znalezione w przestrzeni publicznej przedmioty, śmieci, pozostałości po nieużytkach oraz inne elementy charakterystyczne dla miejsc podmiejskich. Ułożone zostaną  z nich rzeźby i kompozycje utrwalone zostaną na fotografiach. Projekt zakończony się prezentacja efektów pracy oraz wydaniem unikatowego albumu.

Zakres prac:
– opracowanie szczegółowego programu warsztatów, zorganizowanie grup warsztatowych, w tym z ośrodków kultury i kół zainteresowań,
– realizacja warsztatów twórczych, przy czym każdy w innym rejonie podmiejskim,
– opracowanie graficzne albumu fotograficznego,
– prezentacja efektów pracy.

Realizacja stypendium

Do góry