PAULA CZARNECKA

Ilustracja do artykułu paulaczarnecka.jpg
Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
Role w spektaklach:
- Bóg Niżyński reż. Piotr Tomaszuk (Lunatyczka Estrella)
- Wierszalin. Reportaż o końcu świata reż. Piotr Tomaszuk (Sekciara)
- Wszyscy Święci. Zabłudowski cud reż. Piotr Tomaszuk (Maria Jakubowska)
- Boska Komedia reż. Jakub Nvota (Mery, Demuazel, Clementine)
- Golem reż. zespół pod kierownictwem Rafała Gąsowskiego (Miriam, Rozyna)
- Złoty deszcz reż. Piotr Tomaszuk (Anakonda)
 Role w spektaklach teatrów niezależnych (2014-2016):
- Władcy reż. Mateusz Tymura (Rubenówna, Oksana, Matka, Czarna, Monika, Polityk Aleksandra) kooperacja Teatr Klepisko w Skowieszynku / Teatr Latarnia w Białymstoku
- Stypa reż. Magdalena Czajkowska (Żenia) Teatr Klepisko w Skowieszynku
- Merylin Mongoł reż. Mateusz Tymura (Olga) Teatr Latarnia w Białymstoku
- Mała śmierć reż. Katarzyna Kołodziejczak (Chloe)
 Reżyseria i scenariusz (2015):
- Jak to niegrzecznym bywa źle (spektakl muzyczny) Stowarzyszenie Twórcze SztukPukSztuka w Rzeszowie
 Spektakle dyplomowe (2011-2012):
- Białe małżeństwo reż. Krzysztof Rau (Ciotka)
- Nie-Lot reż. Maria Żynel (Siostra–Ryba)
Konkursy, festiwale, prezentacje spektakli:
2016:
- Festiwal WSCHÓD KULTURY w Białymstoku (Władcy)/ Festiwal EUROPEJSKI STADION KULTURY w Rzeszowie (Jak to niegrzecznym bywa źle)/ Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie (Jak to niegrzecznym bywa źle)
2015:
- prezentacja spektaklu Mała śmierć w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
2014:
- Projekt TEATR POLSKA (Bóg Niżyński)/ XXII Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA w Toruniu (Boska Komedia - zajęcie 2. miejsca w konkursie)
2013:
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych RAPORT w Gdyni (Wszyscy Święci. Zabłudowski cud);/ Festiwal ŹRÓDŁA PAMIĘCI. SZAJNA – GROTOWSKI – KANTOR w Rzeszowie (Wszyscy Święci. Zabłudowski cud); /Festiwal WSCHÓD KULTURY.INNY WYMIAR w Białymstoku (Wszyscy Święci. Zabłudowski cud) / Festiwal BETWEEN. POMIĘDZY w Elblągu (Wierszalin. Reportaż o końcu świata) / Festiwal BETWEEN. POMIĘDZY w Sopocie (Bóg Niżyński oraz Wszyscy Święci. Zabłudowski cud) / Festiwal KLAMRA w Toruniu (Wszyscy Święci. Zabłudowski cud)
2012:
- TEATR ROSYJSKI w mieście Odessa na Ukrainie (Wierszalin. Reportaż o końcu świata)/ Festiwal INNE SYTUACJE w Bydgoszczy (Bóg Niżyński)/ Projekt TEATR POLSKA (Wierszalin. Reportaż o końcu świata)/ Festiwal TEATRU NIE-ZŁEGO w Legnicy (Bóg Niżyński)/ Festiwal BETWEEN. POMIĘDZY w Sopocie (Wierszalin. Reportaż o końcu świata).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje stworzenie autorskiego spektaklu pt. „Z mgły”. Zakres prac:
- stworzenie autorskiego spektakl u pt. “Z mgły” (nawiązanie do opowiadania „Mgła” T. Lippomana). Inspiracją będą legendy z różnych rejonów ziemi podlaskiej (w większości dotyczą realnie istniejących miejsc), na podstawie których będą zagłębiane tematy wierzeń, zwyczajów i codziennego życia Słowian. Poprzez przypomnienie i ożywienie w teatrze pradawnych baśni i mitów będzie badana świadomość współczesnego człowieka w odniesieniu do jego pogańsko-słowiańskich korzeni,
- spektakl będzie mocno osadzony w klimacie ludowości, a ekspresja aktorska opierać się ma głównie na działaniach fizycznych, lalkowych i muzycznych – w nurcie współczesnego teatru ożywionej formy. Słowo mówione będzie ograniczone do minimum na rzecz wizualno – dźwiękowej warstwy przedstawienia, co odda atmosferę tajemniczości, bliskości z naturą i komunikacji ze sferą sacrum, wyraźnie dominującej w materiałach,
- w kontekście poruszanego tematu niezbędne będzie również przyjrzenie się rozwojowi symboliki religijnej na terenie Podlasia – pogańskie zwyczaje włączone w obrzędowość chrześcijańską,
- scenografia, kostiumy i lalki będą wykonane przy współpracy z Marią Żynel. Powstanie kilkanaście różnorodnych form lalkowych, które wzorowane będą na konstrukcjach zapomnianych obecnie w teatrach, lalek rytualnych, przy wykorzystaniu technik animacyjnych właściwych tego typu obiektom.

 

Realizacja stypendium

Do góry