NATALIA SAKOWICZ

Ilustracja do artykułu Natalia Sakowicz.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2006), Stypendium im. Prof. Jana Wilkowskiego (2012), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013);
  • asystentka w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (od 2014 r.):
  • role w spektaklach: Sprawa Dantona. Samowywiad, reż. Magdalena Miklasz, Teatr Malabar Hotel (2012), Kordian. Reinterpretacja, (spektakl zrealizowany dzięki stypendium „Młodzi twórcy”) reż. Agnieszka Baranowska, Teatr Squad Form (2012), Wesele, reż. Magdalena Czajkowska i Marcin Bartnikowski, Teatr Malabar Hotel (2012), Momo, reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (2013), Rewizor, reż. Jacek Jabrzyk, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (2014), Dziady III, reż. Natalia Korczakowska, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (2014), Don Juan, reż. Ewa Piotrowska, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy (2015), Dzienniki Majdanu. Wschód!, reż. Mateusz Tymura, Teatr Latarnia (2015), Cabaret, reż. Ewelina Pietrowiak, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy (2016), Władcy, reż. Mateusz Tymura, koprodukcja Teatru Latarnia i Teatru na Klepisku (2016), Baśnie z 1001 bloku, reż. Magdalena Miklasz, Teatr Łaźnia Nowa Kraków (2016), La serva padrona, reż. Lesław Piecka, Warszawska Opera Kameralna Scena Marionetek (2017), Uprowadzenie z Seraju, reż. Lesław Piecka, Warszawska Opera Kameralna Scena Marionetek (2017);
  • udział w festiwalach teatralnych w Polsce (m.in. „Dni Sztuki Współczesnej” w Białystoku, „Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich” w Białymstoku, „Białysztuk”, „Warszawskie Spotkania Teatralne”, „Forum Młodej Reżyserii” Kraków, „Ogólnopolski Festiwal Teatru Lalek” w Opolu, „Międzynarodowy Festiwal Ożywionej Formy Maskarada” Rzeszów, „Źródła Pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor” Rzeszów, „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania” Toruń, „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej” w Bielsku-Białej, „ Międzynarodowy Festiwal ANIMO” Kwidzyn,) i za granicą (Niemcy, Węgry, Litwa, Estonia, Rosja, Iran).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację solowego spektaklu inspirowanego kultowymi baśniami braci Grimm.

 Zakres prac:
Punktem wyjścia do pracy nad projektem jest pytanie, jakie dodatkowe treści można odczytać ze znanej literatury dziecięcej, jeśli spojrzymy na nią z nowej perspektywy. Stypendystka tworząc scenariusz posłuży się psychologiczną, filozoficzną i kulturową interpretacją baśni obecną m.in. w książce "Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni Brunona Betthelheima". Główną osią przedstawienia będzie temat dojrzewania i konfrontacji ze światem dorosłych. Projekt jest skierowany do szerokiej publiczności, szczególnie do starszych dzieci i młodzieży. Projekt nie będzie inscenizacją jednej baśni, a zbiorem etiud, obrazów, impresji opartych o wybrane sytuacje, motywy i postaci. Realizacja będzie również kompilacją różnych środków wyrazu (teatr lalek, taniec, muzyka) tworząc odmienne baśniowe światy. Istotnym elementem spektaklu będzie jego strona wizualna. Wnioskodawczyni wykona większość scenografii, a także stworzy nowe formy lalkowe oparte o autorskie projekty i własne pomysły konstrukcyjne. Opiekę artystyczną nad projektem obejmie Marcin Bartnikowski – wykładowca Akademii Teatralnej.

Realizacja stypendium

Do góry