MONIKA GODLEWSKA

Ilustracja do artykułu MONIKA GODLEWSKA.png

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
– Nagrody i wyróżnienia: 
Specjalne wyróżnienie w ogólnoświatowym konkursie Awwwards (najlepsze strony internetowe) projektu strony internetowej Fair Play Academy, projekt graficzny zrealizowany podczas pracy dla firmy Lemontea;

– Wystawy m.in.: WYSTAWA „PO PROSTU…od A do Z” oraz prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci (pocztówki 3D) – Ogólnopolski Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży “Czytajmy”, Wystawa 4. edycji konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”, Dąbrowa Górnicza (“Folkbook”), Wystawa indywidualna “PO PROSTU… od A do Z”, Białostockie Muzeum Wsi, Wystawa indywidualna “PO PROSTU… od A do Z” w Studziankach, 25.02-11.03.2015, Wystawa indywidualna “PO PROSTU… od A do Z”, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

– Wydane książki: Książka artystyczna dla dzieci “PO PROSTU…od A do Z” o gwarze podlaskiej, Książka artystyczna dla dzieci “Folkbook” o ginących zawodach

– Warsztaty: Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci związanych z tradycją i kulturą podlasia podczas “Drogowskazy. Festiwal folkowych inspiracji”, Białostockie Muzeum Wsi, Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci związanych z tradycją i kulturą podlasia podczas “Dnia Dziecka w Skansenie”, Białostockie Muzeum Wsi, Udział w warsztatach „INFORMATION DESIGN”

Stypendia: Stypendium artystyczne Marszałka Województwa podlaskiego – zrealizowany projekt artystycznej książeczki dla dzieci „Po prostu…od A do Z” – artystyczny alfabet gwary podlaskiej, roczne stypendium artystyczne dla młodych twórców Prezydenta Miasta Białegostoku

– Udział w projektach: Członkostwo i czynny udział w ogólnopolskim projekcie CREATIVE POLAND, udział w spotkaniach, warsztatach i konferencjach, prezentacja projektu Warsztatowni (zainicjowanej przez artystkę Paulinę Horba)

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację artystycznej książki dla dzieci o dawnych grach i zabawach oraz zabawkach związanych z naszym regionem, organizację wystawy w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w w/w miejscu. W dzisiejszych czasach technologia, gry komputerowe i media społecznościowe tak pochłonęły uwagę dzieci, iż ciężko rodzicom jest zachęcić je do innych aktywności. Książka będzie doskonałym punktem do poznania dawnych gier i zabaw, które będą mogły praktykować, a także rozwiną kreatywność dziecka – poprzez możliwość wykonywania kreatywnych działań, jak rozwiązywanie łamigłówek czy rysowanie. Dzięki książce dzieci będą mogły kultywować tradycje związane z dawnymi grami i zabawami oraz przekazywać pozytywne wartości rówieśnikom. Dzieci poznają zabawki, jakimi bawili się ich rodzice, dziadkowie. Książka będzie zawierała graficzne elementy nawiązujące do tradycji i kultury naszego regionu, m.in. tkactwa czy architektury drewnianej. Uczestnictwo dzieci w wystawie prezentującą książkę oraz w warsztatach – pobudzi je do aktywności artystycznej, oraz będzie doskonałym pomysłem na kreatywne spędzenie wolnego czasu.

Zakres prac:
– przygotowanie: prace badawcze w postaci zbioru materiałów archiwalnych, fotografii, rozmów z mieszkańcami podlaskich wsi, wykonanie fotografii, opracowanie tekstów, spotkania i rozmowy z pracownikami Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,
– realizacja książki: szkice projektowe, dopracowanie tekstów, stworzenie ilustracji, projekt graficzny, skład książki, kontakt z drukarnią,
– promocja: projekt materiałów promocyjnych, promocja w internecie, kontakt z mediami, wydruk książek, wykonanie fotografii, organizacja wystawy, przygotowanie warsztatów,
– realizacja wystawy i prowadzenie warsztatów dla dzieci.

Realizacja stypendium

Do góry