MIŁOSZ PIETRUSKI

Ilustracja do artykułu MIŁOSZ PIETRUSKI.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
– Współpr
acował z Ełcką Szkołą Artystyczną, Fundacją Audiodeskrypcja, Aresztem Śledczym w Białymstoku, Operą i Filharmonią Podlaską, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku

– Udział w projektach: „Opera Dostępna”, Opera i Filharmonia Podlaska, „iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich”

– Zrealizowane projekty: „Cele poezji” –  Areszt Śledczy w Białymstoku, 2016r.,

– Udział jako aktor w przedstawieniach: Gilgamesz 2009r,, Statek Błaznów 2010r,, Bóg Niżyński od 2010r., Marat-Sade od 2010r,,Ofiara Wilgefortis od 2010r., Traktat o manekinach 2011r.,Anatomia Psa 2011r., Zabłudowski cud 2012r., Boska Komedia 2013r., Golem 2014r., Złoty Deszcz 2015r.; Napis 2016r., Trans-Atlantyk 2016r.;

– Udział w filmach: Kabaret śmierci 2014r., Płynnie 2015r., Podziemny schron 2017r., Defekt serca 2017r., Double IronMan 2017r.,

– Nagrody: New York Festivals World’s best TV & Films, Złota Statuetka, 2015r.; Etiuda „Płynnie”, Nagroda publiczności na: Óff – Óniwersytecki Festiwal Filmowy, Warszawa 2015 r., „Cele poezji” – Areszt Śledczy w Białymstoku: wyróżnienie na 25 Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie, 2016r.;

– Udział w festiwalach m.in.: Inny Wymiar/Wschód Kultury 2015 r., Białystok – „Traktat o manekinach”, Krakowskie Reminiscencje Teatralne 2015 r. – „Traktat o manekinach”, Klamra 2014 r., Toruń – „Boska Komedia”, Źródła Pamięci 2013 r., Rzeszów – „Zabłudowski cud”, Inny Wymiar/Wschód Kultury 2013 r., Białystok – „Zabłudowski Cud”, R@PORT 2013 r., Gdynia – „Zabłudowski cud”, Teatr Na Poziomie 2013 r., Zabrze – „Anatomia psa”, between.pomiędzy 2013 r., Sopot – „Bóg Niżyński” oraz „Zabłudowski Cud”, m-teatr 2013 r., Koszalin – „Traktat o manekinach”, Klamra 2013 r., Toruń – „Zabłudowski Cud”

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie przedstawienia teatralnego, którego ważną częścią będzie udział osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Przedstawienie wnioskodawca opracuje koncepcyjnie, stworzy do niego scenariusz, zajmie się także reżyserią. Do współpracy przy przedstawieniu zaproszeni zostaną białostoccy artyści, mający doświadczenia w dziedzinie terapii poprzez sztukę. Spektakl powstanie w oparciu o metody „Teatru ze społecznością” i „Teatru Forum”. Pracując z więźniami wnioskodawca posłuży się techniką dramy i praktykami teatru dramatycznego. Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem będą historie i doświadczenia więźniów, które doprowadziły ich do pozbawienia wolności.

Zakres prac:
Projekt będzie się składał z trzech etapów. Pierwszy, trwający od stycznia do marca 2017r., będzie poświęcony na zgromadzenie historii więziennych oraz przygotowanie scenariusza. Drugi etap, od kwietnia do maja 2017r, to warsztaty aktorskie dla osadzonych oraz próby do spektaklu. Trzeci, końcowy etap projektu, przypadnie na czerwiec 2017 r. W tym czasie spektakl zostanie zaprezentowany w więzieniu, a następnie poza aresztem, na profesjonalnej scenie teatralnej. W ten sposób osadzeni urosną do rangi artystów. W ramach stypendium odbędzie się również spotkanie widzów z więźniami oraz twórcami przedstawienia. Tematem dyskusji będzie rola sztuki w budowaniu wartości moralnych i wrażliwości ludzkiej. Zostanie przygotowane nagranie video z przedstawienia oraz dokumentacja fotograficzna, które posłużą przyszłej promocji przedsięwzięcia.

 

Realizacja stypendium

W ramach stypendium powstał spektakl "Skazani na cele", którego premiera odbyła się 29 maja 2017 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku. W przedstawieniu brało udział szesnaścioro osadzonych, a praca miała charakter arte-terapeutyczny. Widzowie mieli okazję zobaczyć przedstawienie o niezwykle rzadko spotykanej, prawdziwej treści oraz formie.

Do góry