MAGDALENA DREŚCIK

Ilustracja do artykułu MAGDALENA DREŚCIK.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:
– Wystawy: 
wystawa Dyplomowa w Galerii Fundacji Autonomia, Warszawa 2016, wystawa Polygonum (finalistka konkursu), BWA Bydgoszcz 2016, wystawa Promocje 2016 (finalistka konkursu), Galeria Sztuki w Legnicy, 2016;

– Konkurs o Grand Prix im. Franciszki Eibisch (finalistka konkursu, jeszcze nie rozstrzygnięty) Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa 2016;

– Od 2014 Roku przynależy do grupy artystycznej Przestrzeń Wieloplastyczna, w skład grupy wchodzą również Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Anna Sudoł, Łukasz Patelczyk, Marta Puchłowska;

Program stypendium

Program stypendium obejmuje powstanie serii 12 obrazów opartych o dziedzictwo architektoniczne Podlasia.
Zakres prac:
– zbieranie oraz kompletowanie źródeł, tworzenie własnej dokumentacji fotograficznej interesujących obiektów, tworzenie mapy interesujących obszarów, prowadzenia badań, zbieranie źródeł w Archiwum Państwowym w Białymstoku, prace nad serią obrazów,
– powstanie serii obrazów (12  obrazów): prace w technice 3D będące wizualizacją obiektów tj. poszczególnych obiektów architektonicznych, domów drewnianych na terenie Białegostoku.

Realizacja stypendium

W ramach stypendium powstało 12 prac malarskich inspirowanych drewnianą architekturą Podlasia. Wernisaż wystawy odbył się  18 kwietnia 2017 r. w Galerii Arsenał w Białymstoku - Starej Elektrowni. Prace można było obejrzeć do 7 maja 2017 r. 

Dokumentacja fotograficzna wernisażu.

Do góry