JULIA DONDZIŁO

Ilustracja do artykułu JULIA DONDZIŁO.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– Tancerka: swoją taneczną karierę rozpoczęła w Białymstoku, w najważniejszym zespole tańca współczesnego w północno-wschodniej Polski Grupa Przejściowa (od 2004 r.) pod kierownictwem cenionej choreografki Karoliny Garbacik. Od tego czasu współpracowała z wieloma znanymi choreografami w kraju i zagranicą. Ostatnią białostocką realizacją było widowisko teatralno-muzyczne Superbohterka. Początek, którego pomysłodawczynią jest aktorka Dominika Kimaty. W ostatnich dwóch latach we Francji współpracowała z choreografami sceny tańca współczesnego. Obecnie realizuje spektakl współczesny Lighting w niemieckiej choreografii Anny Konjetzky. Brała udział w sztukach performatywnych, m.in. autorstwa Anne Collod w Centrum Pompidou w Paryżu. Od 2016 r. angażuje się także w działania teatralne, m.in. sztuka w oparciu o dzieło Franciszka Rabelais: Traktat o dobrym zwyczaju używania wina zrealizowanym we współpracy z Patrickiem Tilliem.

– Choreograf: tworzy autorskie spektakle doceniane i nagradzane na festiwalach i przeglądach tanecznych. Spośród ostatnich produkcji to: Makosz, Le Flux, Early beat (cz), Stan doskonały.

– Nagrody i wyróżnienia: ostatni spektakl realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego na projekt Makosz stał się w 2015 r. laureatem konkursu choreograficznego Młodzi na scenę przy Teatrze Tańca Rozdroże w Bytomiu. Niedawnym sukces stanowi pierwsza nagroda za spektakl Stan doskonały realizowany z Joanną Malitka w konkursie choreograficznym 3…2…1…TANIEC /Krakowski Teatr Tańca i Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie (2012 r.)

– Animator kultury: od kilku lat swoją twórczością wzbogaca najważniejszą imprezę regionu Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku organizowaną przez Białostocki Ośrodek Kultury. Ostatnio prezentowane spektakle to Makosz (2015 r.), Le Flux (2014 r.), czy autorskie wydarzenie plenerowe Do potęgi tańca! (2013 r.). Zainspirowana folklorem polskim i francuskim prowadzi warsztaty tańców tradycyjnych: ostatnie wydarzenie to Roztańczyć Bojary przy Bojarskim Domu Kultury w 2016 r.

– Kształcenie zagraniczne: aktualnie ukończyła dwa kierunki studiów praktycznych i teoretycznych z zakresu tańca współczesnego na uczelni wyższej R.I.D.C. (2014-2016) i uniwersytecie Paris8 (2013-2016) we Francji.

– Stypendystka: Jest laureatką stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku Młodzi Twórcy w 2014 r., stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015  r.  na przygotowanie i zaprezentowanie spektaklu Makosz – projekt artystyczny inspirowany tkackimi tradycjami Podlasia. W 2015 r. roku otrzymała stypendium z programu Młoda Polska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na studia w zakresie choreografii i tańca przy R.I.D.C. we Francji i kontynuację drugiego roku studiów przyznane przez DRAC we Francji. Obecnie realizuje program Muzyczne Białe Plamy dla Instytutu Muzyki i Tańca w Polsce.

Program stypendium

Program stypendium obejmuje stworzenie spektaklu inspirowanego twórczością Wacława Niżyńskiego, znakomitego tancerza i choreografa pochodzenia polskiego, który wykreował dzieło Święto Wiosny we współpracy z kompozytorem Igorem Strawińskim w 1913 r. Pierwsza część projektu zawiera zakres artystyczny, to jest stworzenie spektaklu tanecznego, pod roboczą nazwą Wiosna po słowiańsku, który na podstawie archiwalnych materiałów ikonograficznych będzie próbą ujęcia choreografii Niżyńskiego w nowej interpretacji przy wykorzystaniu współczesnych środków wyrazu. Spektakl zostanie przedstawiony na scenach w Białymstoku: wstępna propozycja: mała scena Opery i Filharmonii Podlaskiej i Solniki 44. Jako tancerka i choreograf wystąpi Julia Dondziło. Do udziału w realizacji części artystycznej zaproszeni zostali artyści: Marek Kubik, kompozytor i wykonawca oprawy muzycznej do nagrodzonego filmu Cząstka Podlasia. Skomponuje on montaż muzyczny do spektaklu. Fortepianowa interpretacja Święta Wiosny armeńskiego kompozytora Dickrana Atamiana stanowić będzie główną muzykę spektaklu. Druga część projektu obejmuje przeprowadzenie warsztatu z kompozycji i choreografii, który odzwierciedli pracę nad spektaklem Wiosna po słowiańsku na podstawie archiwów ikonografii. Warsztat będzie przeprowadzony w Studiu Działań Kreatywnych DanceOFFnia w Białymstoku.

Realizacja stypendium

Do góry