ADRIAN GÓRYNOWICZ

Ilustracja do artykułu zdjecie_AG 1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny:

  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku – Młodzi Twórcy (2016), stypendium rektora Politechniki Białostockiej (2016);
  • stworzenie koncepcji wizualnej: mostu nad kanałem Zol w Hamburgu (2014), modelu trójwymiarowego Pałacyku Gościnnego Branickich (2014), Hotelu Ritz w Białymstoku (2015), Pałacu Carskiego w Białowieży (2016);
  • stworzenie aplikacji umożliwiającej śledzenie zmian urbanistycznych na przestrzeni lat na obszarze kampusu Politechniki Białostockiej oraz centrum Białegostoku na bazie zdjęć lotniczych z 1944 r. oraz współczesnych zdjęć satelitarnych;
  • udział w projekcie: ,,Moja aglomeracja. Moja przestrzeń” (Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok 2012);
  • premiera autorskiej płyty muzycznej Górynović ,,Pół Żartem Pół Trzeźwo” (2013);
  • laureat: Przeglądu Młodzieżowych Kapel Hip-Hopowych „Young Stage 2010” (Białystok 2010), Przeglądu Muzycznego Hip-Hop ,,Gwint Stage" (Białystok 2013);
  • udział w: Przeglądzie Młodzieżowych Kapel Hip-Hopowych „Young Stage 2011” (Białystok 2011, członek jury), X Krajowej Wideokonferencji ,,Semin@rium_Geometrii” z prezentacją pt. ,,Cyfrowe rekonstrukcje nieistniejących obiektów z wykorzystaniem grafiki 3D"(2017 r.).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje cyfrowe odtworzenie fragmentu historycznej dzielnicy Chanajki w Białymstoku z możliwością oglądania jej w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Zakres prac:
Odbiorca projektu, zakładając okulary do Virtual Reality (VR), przeniesie się w czasie do ubogiej dzielnicy ścisłego centrum miasta z okresu międzywojennego i poczuje się, jakby faktycznie stał na jednej z nieistniejących już ulic. Ponadto zrekonstruowana scena zostanie wyeksportowana do postaci zdjęcia sferycznego 360 i udostępniona za pośrednictwem aplikacji Google Maps (z możliwością „rozglądania” się dookoła, analogicznie jak zdjęcia miast w Google Street View). Pozwoli to na obejrzenie efektu pracy znacznie większej grupie odbiorców, zarówno w Białymstoku jak i poza jego granicami.
Dodatkowym elementem będzie stworzenie i wydruk 5 pocztówek z odtworzonego fragmentu historycznej dzielnicy,
- zebranie i analiza wszystkich dostępnych materiałów źródłowych (zdjęcia, filmy, artykuły prasowe, publikacje, wspomnienia mieszkańców),
- zaplanowanie sceny (układ ulic, budynków, otoczenia),
- modelowanie w 3D budynków i elementów otoczenia,
- tworzenie realistycznych tekstur i oświetlenia,
- rendering i eksport utworzonych obiektów,
- prezentacja efektów pracy w technologii wirtualnej rzeczywistości podczas otwartego spotkania,
- udostępnienie zdjęcia sferycznego poprzez aplikację Google Maps z możliwością publicznego dostępu.

Realizacja stypendium

Do góry