RAFAŁ PIETRZAK

Ilustracja do artykułu RAFAŁ PIETRZAK.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • role w spektaklach: Exodus 2.0 (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, premiera: 4.06.2016 r. /spektakl w przygotowaniu/, reż. A. Korytkowska-Mazur), Pospolite żywoty martwych Polaków (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku 2016, reż. M. Wierzchowski), Tarantula (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. M. Bartnikowski), Kuchnia bez pokoju - piosenki Toma Waits'a (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. W. Kościelniak/Maria Żynel), Macbett (Teatr Papahema 2015, opieka artystyczna: M. Przyłęcki), Królestwo (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, reż. P. Waligórski), Bezirk Białystok (Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego 2015, opieka artystyczna: prof. W. Czołpiński i A. Makowska);
  • udział w festiwalach: Festiwal Halb+Halb, Figurentheater Wilde&Vogel (Leipzig, Niemcy 2016, prezentacja spektaklu Tarantula), Festiwal Teatralna Karuzela w Teatrze Pinokio w Łodzi (2015, prezentacja spektaklu Bezirk Białystok), 7. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku Lalka-nie-lalka (2014, prezentacja etiud lalkowych, prowadzenie pokazu z lalki stolikowej wydziału sztuki lalkarskiej);
  • udział w warsztatach: Michael Vogel i Charlotte Wilde, Materia i Muzyka, warsztaty muzyczne z Jackiem Ostaszewskim, warsztaty taneczne z Pawłem Sakowiczem, warsztaty szermiercze i kaskaderskie z Mateuszem Berkowiczem, praca z mikrofonem (prowadzenie: Waldemar Modestowicz), praca z kamerą (prowadzenie: Jacek Filipiak).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie spektaklu "Kaleka", inspirowanego dramatem Martina McDonagha Kaleka z Inishmaan. Stypendysta będzie reżyserem spektaklu, twórcą scenariusza, wykonawcą roli aktorskiej oraz współtwórcą scenografii. Opiekę artystyczną nad projektem obejmie Piotr Waligórski. Spektakl połączy w sobie teatr aktorski i lalkowy. Pierwszy etap prób to stworzenie tekstu inspirowanego problemem poruszonym w dramacie McDonagha. Kolejny krok to zaprojektowanie scenografii i lalek, a także ich wykonanie, co stypendysta uczyni we współpracy z Olgą Ryl-Krystianowską - studentką ASP w Poznaniu i ATB. Scenografię stworzą m.in. trzepak, ławka, i  fragment muru, ponieważ miejscem akcji będzie miejskie podwórko. Wybór takiej przestrzeni wynika z potrzeby podkreślenia wpływu, miejsca dorastania bohaterów na ich ukształtowanie. Bardzo ważną rolę pełnić będą lalki, które zaistnieją jako plastyczna metafora skrywanych potrzeb bohaterów. Stworzone przez nich samych, będą najpełniejszym obrazem ich tajemnic i pragnień. Muzyka będzie elementem silnie wiążącym się z osobowościami postaci, i jako odzwierciedlenie ich tęsknot i radości, dopełni tym samym treść spektaklu. Muzyka do spektaklu powstanie we współpracy z Nataszą Topor. Próby do spektaklu odbywać się będą w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku. Ostatnim etapem będzie promocja spektaklu na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Stypendysta przewiduje też eksploatację spektaklu w Białymstoku i całej Polsce (festiwale, konkursy, przeglądy).

Realizacja stypendium

Do góry