RADOSŁAW DĄBROWSKI

Ilustracja do artykułu RADOSŁAW DĄBROWSKI.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • autor filmów dokumentalnych: Słuchaliście? (2014, wyróżnienie na XXI Międzynarodo-wym Festiwalu Filmów Niezależnych im. I. Radzia "Publicystyka 2014", pokazy filmu podczas: Niezależnego Festiwalu Filmowego QL Festival, Filmowe Podlasie Atakuje, Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Niezależnych i Amatorskich OFFELIADA, Basowiszcza), Żyjący poeta (2013, pokazy w: placówkach oświatowych i kulturalnych na Podlasiu, podczas Międzynarodowych Spotkań Literackich Biazmieżża, Strażnik języka (2013, pokazy w placówkach edukacyjnych i kulturalnych na Podlasiu), Weekend u Jenota (2012, film pre-zentowany na antenie TVP o/Białystok), Marzenie o Dzikim Zachodzie (2011, I Nagro-da Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja" (Koszalin 2011), pokaz podczas finału Filmowe Podlasie Atakuje (2011), Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka), Tandemem przez Pogranicze (2011, realizacja w kolektywie PodlasieMakesMeHappy);
  • autor reportaży radiowych i telewizyjnych: Polskim Radio Białystok: Szeptane Wyroki, Polana Wolności, Pływadło, Stopień kariery, Zaplątani w sieci, Obława, w Białoruskim Radio Racja: Bohu śpiawajem, Festiwalnaje trio, Biełaruskaja szkoła, Oj dauno, dauno, Mamy na piać hadzin, Telebaczannie ludziej, U czakanni prezidenta, Hość z pasłanniem supolnaści, Narauczanskaja respublika paetau, Pieśnia pra puszczu, w Telewizji Belsat: reportaże do cyklicznego programu Reparter;
  • uczestnik: kursu filmowego SHORT DOC (Białostocki Ośrodek Kultury);
  • członek jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych "ŻubrOFFka" (2008);
  • uczestnik inicjatyw: "Podlasie Makes Me Happy" oraz "Filmowe Podlasie Atakuje";
  • prowadzący: warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. "AlterOFFka" (projekt Akcja Qltura+, Terespol), warsztaty w MOK Terespol (wspierane przez NCK), warsztaty w ramach "Konstelacji Żubra" i "Podlaskiego Inkubatora Kultury - od inspiracji do działania", zajęcia filmowe w Świetlicy Integracyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Tożsamość Miasta bez wykluczenia".

Program stypendium

Program stypendium obejmuje stworzenie krótkometrażowego filmu fabularnego, którego scenariusz będzie oparty na tekście Urszuli Krutul, dotykającym problematyki więziennej. W warstwie ideowej stypendysta chce zmierzyć się ze stereotypem więźnia: degenerata, człowieka pozornie pozbawionego wrażliwości. Zarys fabuły filmu: główny bohater - młody chłopak po odbyciu wieloletniego wyroku udaje się w podróż pociągiem. Podróż ta staje się okazją do rozmów z nieznajomymi, które przybierają kształt spowiedzi czy też rozliczenia się z przeszłością. Stypendysta chce, by postać głównego bohatera stała się kreacją głęboką, wielowymiarową, ale i bardzo sugestywną. Nieprzypadkowo chce umiejscowić akcję filmu w przestrzeni przedziału pociągowego, który mocno kojarzy się z miejscem przypadkowych spotkań i szczerych zwierzeń. Motyw podróży stanowi istotny element warstwy metaforycznej filmu: podjęcie próby walki o własną pozycję w społeczeństwie, powrót do "życia poza kratami". Wykreowanie głównej roli stypendysta chce powierzyć absolwentowi ATB, Mateuszowi Trzmielowi. Stypendysta będzie odpowiadał za wyreżyserowanie filmu,  pracę operatorską i koordynację projektu. Warstwę wizualną dopełni muzyka, która będzie integralną częścią przestrzeni pociągu.

Realizacja stypendium

Do góry