PAULINA GAJDA

Ilustracja do artykułu PAULINA GAJDA.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • twórca i redaktor bloga i projektu społecznościowego (Facebook) - Line Pag (od 2015 r.) – praca popularyzatorska polegająca na ilustrowaniu zjawisk architektonicznych oraz społeczno - psychologicznych;
  • laureatka: konkursu na logo pływalni w Michałowie (nagroda, 2011), Dyplomu Roku 2013 (konkurs SARP o. w Białymstoku) za pracę dyplomową Projekt Architektoniczno-Urbanistyczny dzielnicy w mieście Trondheim w Norwegii;
  • autorka: projektu graficznego gry na urządzenia mobilne promującej kulturę Podlasia w ramach festiwalu FOLK ON THE STREET organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury (2013), systemu identyfikacji wizualnej festiwalu Lumo Bjalistoko (2014);
  • wystawy: wystawa zbiorowa "ArchiŁata" (Wydział Architektury PB, 2010), wystawa zbiorowa w Muzeum Idei. Bernarden Garden (2011);
  • udział w konkursach: konkurs Projekt architektoniczno-urbanistyczny zagospodarowania rynku w Rakowie (2010), konkurs na plakat teatralny do spektaklu "Wisielec" (2011), konkurs Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie (2012), konkurs architektoniczny Projekt kładki nad rzeką Bug w Mielniku (2013);
  • udział w warsztatach: Międzynarodowe warsztaty studenckie "People - River - City. Lvivians - Poltva - Lviv" (2011).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje: zebranie materiałów oraz zorganizowanie wystawy wraz z katalogiem, poświęconej architekturze tradycyjnej o ścisłych cechach architektury drewnianej Białegostoku. Treść realizacji bazować będzie na wywiadach środowiskowych przeprowadzanych wśród mieszkańców Białegostoku, fachowej literaturze z zakresu architektury tradycyjnej Podlasia oraz własnych obserwacjach. Najistotniejszym elementem wystawy oraz wydawnictwa będą ilustracje wykonane z użyciem mediów tradycyjnych - tusz i akwarela, które następnie zostaną poddane edycji w programie graficznym. Dopełnienie poszczególnych kompozycji graficznych stanowić będzie oryginalne liternictwo oraz typografia. Ilustracje mają za zadanie w niebanalny, przystępny autorski sposób oddać charakter oraz detal form architektonicznych, pokazując przy tym stan obecny rozpatrywanych obiektów. Do zredagowania teksów posłuży fachowa literatura z dziedziny tradycyjnej architektury Podlasia oraz historie mieszkańców przeprowadzone w ramach współpracy z nieformalną grupą realizującą projekt "Białystok z Drewna".

Realizacja stypendium

Do góry