MAGDALENA SZCZEBIOT

Ilustracja do artykułu MAGDALENA SZCZEBIOT.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 

  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy 2015);
  • altowiolista Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży (od 2010 r.); w latach 2007-2009 altowiolistka Suwalskiej Orkiestry Kameralnej;
  • udział w festiwalach: Classic in the Streets, Bad Ragaz, Mainfeld (Szwajcaria 2012); jako członek Orkiestry Festiwalowej oraz Orkiestry Kameralnej Filharmonii w Łomży udział w "Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival" – Molde, Kristiansund (Stangvik, Norwegia 2012);
  • udział w warsztatach: V Francusko - Czeska Akademia w Telc (2012); Aurora Master Classes (Vanesborg, Szwecja 2011);
  • lekcje mistrzowskie i seminaria pod kierunkiem: Yuvala Gotlibovicha (Izrael), Vladimira Bukaca (Praga, Dresden), Wiesława Rekuckiego (Hiszpania), Avril Levitana (Izrael), Zbigniewa Czarnoty (Katowice), Stefana Kamasy, Ireny Albrecht (Gdańsk);
  • udział w koncertach m. in.: koncert kwartetu smyczkowego StringArte Quartet - Kościół pw. bł. Bolesławy Lament prawykonanie "Divertimento Ingenuo" M. Bembinowa na kwartet smyczkowy 2012 r.Koncerty w Mainfeld i Bad Ragaz podczas festiwalu Classic in the Street w Szwajcarii 2012;
  • udział w wydarzeniach: otwarcie wystawy "Finlandia poprzez wielki" (Biblioteka UwB 2012); uroczyste podsumowanie projektu "Nauczyciel z Pasją" (2012), gala wręczenia Nagród "Pozytywista Roku 2011" (2012);
  • współpraca: Orkiestra symfoniczna Miasta Siedlce; Orquesta Clasica de Asturias (Gijon, Hiszpania, 2010); Sinfonia Academica (2009-2010); Opera i Filharmonia Podlaska, Orkiestra Chóru Pokoju 2005;
  • udział w nagraniu płyty J. Rutter "Requiem" - Filharmonia Kameralna w Łomży, nominacja do Fryderyka 2012;
  • udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Altówki Szkół Muzycznych II Stopnia, Warszawa 2006.

Program stypendium

Program stypendium obejmuje nagranie i wydanie płyty z ludowymi pieśniami Podlasia. Stypendystka stworzy aranżacje tradycyjnych pieśni Podlasia na kwartet smyczkowy oraz zorganizuje koncert promujący płytę, w którym prezentując autorskie aranżacje, ukaże syntezę muzyki ludowej ze współczesnymi środkami wykonawczymi stosowanymi w muzyce kameralnej. W ramach przedsięwzięcia, jako członek kwartetu stypendystka nagra w profesjonalnym studiu muzycznym na terenie Białegostoku, wybrane utwory spośród wielokulturowego zbioru ludowych pieśni Podlasia oraz wyda płytę w ilości 300 egzemplarzy. Stypendystka stworzy pliki audio, a nagrane utwory umieści na portalu YouTube. Płytę CD rozpowszechni w placówkach kulturalnych Białegostoku. Na płycie znajdą się m.in. charakterystyczne dla naszego regionu wielogłosowe pieśni prawosławne: Skorbnaja Maci, Caru Chrystie tierpieliwy.  W skład kwartetu wejdą: Magdalena Szczebiot (stypendystka)-altówka, Maria Nowak-skrzypce, Agnieszka Wenda-skrzypce, Katarzyna Winkiewicz-wiolonczela.

Realizacja stypendium

Do góry