JAN JÓZEF ROGUZ

Ilustracja do artykułu JAN JÓZEF ROGUZ.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej;
  • sekretarz redakcji "Studia Muzyczno Edukacyjne" (od 04.2014);
  • członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika dla nauczycieli "Wychowanie Muzyczne" (2013-2015); najważniejsze publikacje w ramach pracy redakcyjnej: Wychowanie Muzyczne 2014, 5.2, "Znak czasu, cross over nie tylko w muzyce", Wychowanie Muzyczne 2014, 2.4, "Warto posłuchać, warto mieć", Wychowanie Muzyczne 2014, 2.3, "Trzej Kompozytorzy", Wychowanie Muzyczne 2014, 2.2, "Płytowe Perełki", Wychowanie Muzyczne 2014, 2.1, "Rozśpiewane przerwy", Wychowanie Muzyczne 2013, 4.1, "Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia";
  • opieka merytoryczna nad koncertem "Bvdub i Orkiestra OiFP Live" (Original Source Up To Date Festiwal, 2014);
  • panelista II Konwencji Muzyki Polskiej ("Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?", 2014), II Europejskich Targów Muzyczne "Co jest grane" (wykład dot. edukacji muzycznej "Od przedszkola do Opola", 2013), konferencja dotycząca kondycji dziennikarstwa muzycznego w Polsce (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, 2012);
  • współtwórca i koordynator ogólnopolskiego Programu "filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!" (realizowanego z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie oraz MKiDN, 2012-2015, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Podkarpacka, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia Kameralna w Łomży, Filharmonia Warmińsko-Mazurska);
  • ewaluator ogólnopolskiej reformy szkół muzycznych I stopnia z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • koordynator koncertów i wydarzeń pod nazwą "Lutofuzje" z ramienia Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i Fundacji "Muzyka Jest Dla Wszystkich" (2013);
  • rytmik w Lubelskim Centrum Inicjatyw Tanecznych (2012-2013);
  • laureat wyróżnienia Prorektora UMCS ds. studenckich z okazji Jubileuszu 60-lecia Chóru Akademickiego UMCS (2009).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje powstanie książki o objętości ok. 150 stron, prezentującej fenomen festiwalu Up To Date w Białymstoku. Publikacja składać się będzie m.in. z opisu kilkuletniej historii festiwalu oraz materiałów graficznych (w tym zdjęć z użyczeniem licencji na wykorzystanie) udostępnionych nieodpłatnie przez organizatorów festiwalu, a także z zebranych samodzielnie przed i w trakcie festiwalu opinii, komentarzy i wypowiedzi uczestników, organizatorów oraz przedstawicieli największych ogólnopolskich mediów biorących udział VII edycji festiwalu w 2016 roku. Publikacja ma na celu przede wszystkim naświetlić prezentowaną na festiwalu kulturę muzyczną, a uzyskany materiał stanie się podstawą do zmiany stanu wiedzy konserwatywnego, ogólnopolskiego środowiska muzycznego na temat tej kultury tak wyraźnie obecnej w Białymstoku. Książka przyczyni się do zmiany przekonania na temat poziomu artystycznego muzyki elektronicznej za przykład stawiając wyselekcjonowaną twórczość muzyczną prezentowaną przez grupę pasjonatów od lat organizujących festiwal Up To Date w Białymstoku będący platformą łączącą muzykę z innymi dziedzinami sztuki. To właśnie festiwal m.in. wraz z OiFP w ramach sceny "Stan skupienia" pokazuje drogi współpracy i porozumienia miedzy na co dzień odległymi od siebie środowiskami, oraz łączy w swym programie różne, nieraz bardzo odległe od siebie gatunki muzyczne. Prace na książką zostaną podzielona na trzy etapy: dopracowanie koncepcji oraz weryfikacja potencjału środowiska festiwalu Up To Date; obserwacje, wywiady środowiskowe z uczestnikami i organizatorami festiwalu; synteza i analiza zebranego materiału. Końcową fazą projektu będzie opracowanie materiału i publikacja w języku polskim.

Realizacja stypendium

O pasji do muzyki Jan Roguz

rozmiar: 4,73 MB PDF pobierz
Do góry