ELIZA MIELESZKIEWICZ

Ilustracja do artykułu ELIZA MIELESZKIEWICZ.png

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • udział w spektaklach w Tetrze Lalki i Aktora w Łomży: Pasja (2015), Chłopiec i szczęście (2014), Baśń o Rycerzu bez konia (2014), Calineczka (2013), Kartoteka (2012), Dokąd pędzisz, koniku? (2012), Pinokio (2011), W krainie snów Alicji (2011), Echa (2010), Kopciuszek (2010), Bajka o szczęściu (2009), Szczęśliwy książę (2009), Balladyna (2008), Czerwony Kapturek (2007);
  • udział w projektach: "Lato w teatrze" (2015, Teatr Lalki i Aktora), "Wakacje w teatrze" (2014, Teatr Lalki i Aktora), "Szósty zmysł" (2014, Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem");
  • współpraca: Teatr Lalki i Ludzie (Podróż, 2014);
  • praca instruktorska: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku (od 2011 r.), Zambrowskie Centrum Kultury (2013 - 2015);
  • udział w festiwalach: VI Wschodnioeuropejski Festiwal Teatrów Lalek i Przedmiotu we Frankfurcie (2011), XIX Międzynarodowy Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2015, 35 Warszawskie Spotkania Teatralne (2015), IX Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek "Lalka też człowiek" (2014), II Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Lalki nad Niemnem” (2014), V Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada (2014), Różewicz Open Festiwal (2013), I Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Lalki nad Niemnem" (2013), X Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Banja Luce (2011), IV Wschodnioeuropejski Festiwal Teatrów Lalek i Przedmiotu we Frankfurcie (2011), V Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lalkowych „Brzechwa i inni” (2010), Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Lalek (2009), IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Krajów Nadbałtyckich w Northeim (2009), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dzieci Lut Fest w Sarajewie (2009), XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny Złota Iskra (2009), Festiwal Teatrów dla Dzieci Korczak (2008), Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Ljubljanie (2008), XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Suboticy (2008), X Międzynarodowy Festiwal Teatralny Złota Iskra (2008), Festiwal Teatrów dla Dzieci w Banja Luce (2007);
  • nagrody aktorskie: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dzieci Lut Fest w Sarajewie – Czerwony Kapturek (2009); XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Suboticy – Czerwony Kapturek (2008).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację spektaklu teatralnego pt. U nas, to co inszego, opartego na twórczości zapomnianej knyszyńskiej poetki Elżbiety Daniszewskiej. Spektakl będzie wzruszającym spotkaniem z Babuleńką - główną bohaterką, która prosi, aby to, co kiedyś było, (niechaj) będzie dla nas ważne, święte. Babuleńka będzie wspominała swój rodzinny dom, gdzie dla każdego znalazło się miejsce i kawałek czarnego chleba. Opowie o wiejskim odpuście i o sfatygowanym świątku bożym. W zabawny sposób zrelacjonuję swoją wizytę w mieście. Opisze w jaki sposób żona radzi sobie z niewiernością męża, na wsi, a w jaki w mieście. Przekona widza, że jednak "u nas, to co inszego". Przytoczy historię niepotrzebnego nikomu wiatraka, który odzwierciedla starość, przemijanie i zapomnienie. Spektakl zostanie zrealizowany przy użyciu środków teatru lalek w stylistyce nawiązującej do folkloru wsi podlaskiej. Aby to było możliwe scenografia zostanie stworzona przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak drewno czy tkanina. Kompozycje muzyczne oparte będą na muzyce ludowej. W spektaklu wezmą udział młodzi aktorzy z Białegostoku: Izabela Wilczewska, Błażej Piotrowski, Piotr Wiktorko, Eliza Mieleszkiewicz (wnioskodawca). Wnioskodawca posiada umowę licencyjną zezwalającą na wykorzystanie tekstów Elżbiety Daniszewskiej. Eksploatacja spektaklu jest przewidziana w Białymstoku, kraju oraz za granicą. Realizacja programu będzie wymagała: przygotowania scenariusza, nawiązania kontaktu ze scenografem i muzykiem, stworzenia projektu scenografii (w tym lalek, kostiumów) oraz jej wykonania, kompozycji piosenek z wykorzystaniem tekstów poetki, realizacji spektaklu.

Realizacja stypendium

Do góry