AGNIESZKA KACPRZAK

Ilustracja do artykułu AGNIESZKA KACPRZAK.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • stypendysta MKiDN (2009), Prezydenta Miasta Białegostoku "Młodzi Twórcy" (2013);
  • konkursy, wyróżnienia, nagrody: wygrana 3-miesięcznego stażu w pracowni architektonicznej Rhode Kellerman Wawrowsky (2006 Dusseldorf, Niemcy), II miejsce w konkursie architektonicznym na projekt wnętrza wystawy pawilonu Polski na Expo 08 Saragozza, (2006 wraz z pracownią Al Secco w Poznaniu);
  • wystawy: wystawa zbiorowa: Figurama (m.in. Praga, Brno, Bruksela 2009);
  • publikacje: Publikacja w magazynie o kulturze i sztuce ” Take me” 1 i 2 Mieszkać w mieście (2009);
  • warsztaty, seminaria: uczestnik programu Summer Build Hooke Park AA (Dorset, Wielka Brytania 2015), uczestnik Modelling Symposium Copenhagen Modelling Beahviour (Center of Information Technology and Architecture, Copenhagen, Denmark 2015);
  • udział w międzynarodowych warsztatach projektowych: COLLABORATIVE ROBOTIC ASSEMBLY TOWARDS A KINEMATIC ASSEMBLY (Center of Information Technology and Architecture, Kopenhaga 2015), Kinetic Structures, Design and Fabrication Workshop (LAVAAXON, Stuttgart 2015), 3D printing with robots (Londyn 2015), Getting Arduino and Processing talking (Londyn 2013);
  • prowadzenie tygodniowych warsztatów w ramach Festiwalu Architektury Drewnianej "Drzewo i Sacrum" (2014);
  • inne osiągnięcia artystyczne: projekt i wykonanie interaktywnej scenografii do spektaklu tanecznego "Makosz" (2014/2015), realizacja w przestrzeni parku Branickich w Białymstoku projektu pawilonu i wystawy inspirowanej drewnianą architekturą Podlasia (2013).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację w jednym z białostockich parków tymczasowej instalacji przestrzennej – zawieszonej platformy widokowej – miejsca tworzącego nietypową perspektywę do obserwacji natury, przestrzeni relaksu. Będzie to obiekt zbudowany na aktywnych i dynamicznych relacjach pomiędzy formą architektoniczną, a otaczającą przyrodą. Unosząca się nad poziomem ziemi i lekko lewitująca ażurowa, upleciona instalacja przestrzenna przybliży miejsca trudno dostępne z jednoczesnym zapewnieniem bezinwazyjnego kontaktu dla otaczającego krajobrazu. Projekt związany jest z badaniami i poszukiwaniami stypendystki na temat integracji elementów architektonicznych i biologicznych oraz możliwości współdziałania tych elementów w ramach określonej przestrzeni. Proponowana instalacja będzie przestrzenią ogólnodostępną i stworzy odbiorcom możliwość bliskiego kontaktu z roślinami i obserwacji niedostępnych zakątków przyrody.

Realizacja stypendium

Do góry