ADAM ZDANOWICZ

Ilustracja do artykułu ADAM ZDANOWICZ.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy 2014);
  • laureat: I miejsca w plebiscycie publiczności w konkursie "Dizajn na ludowo" (za rower "Folky"), II miejsca w ogólnopolskim konkursie twórczego recyklingu ICAN (2013), stypendium artystycznego Marszałka Województwa Podlaskiego (2008), stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (2007);
  • wykonanie rowerów: na zlecenie kibiców Jagiellonii dla piłkarza Tomasza Frankowskiego z okazji zakończenia jego kariery (2013), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (jako nagroda w konkursie Podlaska Marka Roku 2014);
  • prezentacja specjalnego modelu roweru na światowej wystawie rowerów FBI w Amsterdamie (2013), prezentacja roweru "Recydywa" w ekspozycji Muzeum Na Węglowej (2010);
  • wystawy: "Architektura Drewniana Białostocczyzny" w ramach ogólnopolskiego projektu "Uczeń z klasą" (2007), "Dizajn na ludowo" (Galeria im. Sleńdzińskich 2013).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację projektu "Materialize". To przedsięwzięcie mające na celu zredefiniowanie pojęcia "design". To sposób odejścia od przyjętych konwenansów w dziedzinie projektowania użytkowego na rzecz stworzenia rękodzieła, które w dobie nowoczesnych technologii wzbudzi refleksje i wywoła pewne kontrowersje. Przy użyciu kubika, tworu pierwotnie doskonałego, wnioskodawca stworzył roboczy szkic koncepcyjny roweru customowego. Obrazuje on materię, której pozorny porządek pod postacią krzywizny, przełamany jest chaosem cząstek, które go współtworzą. W odróżnieniu od powszechnego, syntetycznego kształtu roweru, koncepcja "Materialize" nawiązuje swoją krystalizującą formą do dzieł stworzonych przez matkę naturę. Rower-rzeźba, który powstanie w ramach stypendium zostanie zaprezentowany podczas światowej wystawy rowerów CSI 2016 w Amsterdamie. Wówczas, wraz z innymi projektantami i twórcami rowerów customowych wnioskodawca podda dyskusji jego autorską wizję. Podsumowanie rezultatów stypendium będzie miało miejsce w Białymstoku podczas sesji fotograficznej wykonanego roweru.

Zakres prac obejmuje: uzupełnienie roboczego szkicu koncepcyjnego o brakujące elementy i zaprojektowanie roweru "Materialize", prace przygotowawcze w pracowni metaloplastycznej, wykonanie kubików ze stali, odtworzenie zaprojektowanej koncepcji geometrycznej w taki sposób, by uzyskać spójność z założeniami stypendium, rozpoczęcie przygotowań do wyjazdu na światową wystawę rowerów, zaprezentowanie efektów pracy na światowej wystawie rowerów CSI 2016 w Amsterdamie, organizacja sesji fotograficznej podczas której zostanie podsumowane stypendium.  Upowszechnianie rezultatów stypendium odbywać się będzie m.in. w ramach Wawa Design Festiwal 2016.

Realizacja stypendium

Do góry