MAGDALENA SZCZEBIOT

Ilustracja do artykułu MAGDALENA SZCZEBIOT.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 • absolwentka Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC w klasie altówki;
 • studentka Conservatorio Superior de Musica Eduardo Martinez Torner de Oviedo w klasie prof. Wiesława Rekuckiego 2009/2010;
 • altowiolistka m.in. Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej;
 • udział w festiwalach: Classic in the Streets, Bad Ragaz, Mainfeld (Szwajcaria 2012); jako członek Orkiestry Festiwalowej oraz Orkiestry Kameralnej Filharmonii w Łomży udział w "Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival" – Molde, Kristiansund (Stangvik, Norwegia 2012);
 • udział w warsztatach: V Francusko - Czeska Akademia w Telc (2012); Aurora Master Classes (Vanesborg, Szwecja 2011);
 • lekcje mistrzowskie i seminaria pod kierun-kiem: Yuvala Gotlibovicha (Izrael), Vladimira Bukaca (Praga, Dresden), Wiesława Rekuckie-go (Hiszpania), Avril Levitana (Izrael), Zbig-niewa Czarnoty (Katowice), Stefana Kamasy, Ireny Albrecht (Gdańsk);
 • udział w koncertach m. in.: koncert kwartetu smyczkowego StringArte Quartet - Kościół pw. bł. Bolesławy Lament prawykonanie "Divertimento Ingenuo" M. Bembinowa na kwartet smyczkowy 2012 r.Koncerty w Mainfeld i Bad Ragaz podczas festiwalu Classic in the Street w Szwajcarii 2012;
 • udział w wydarzeniach: otwarcie wystawy "Finlandia poprzez wielki" (Biblioteka UwB 2012); uroczyste podsumowanie projektu "Nauczyciel z Pasją" (2012), gala wręczenia Nagród "Pozytywista Roku 2011" (2012);
 • współpraca: Orkiestra symfoniczna Miasta Siedlce; Orquesta Clasica de Asturias (Gijon, Hiszpania, 2010); Sinfonia Academica (2009- 2010); Opera i Filharmonia Podlaska, Orkiestra Chóru Pokoju 2005;
 • udział w nagraniu płyty J. Rutter "Requiem" - Filharmonia Kameralna w Łomży, nominacja do Fryderyka 2012;
 • udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Altówki Szkół Muzycznych II Stopnia, Warszawa 2006.

Program stypendium

Program obejmuje stworzenie aranżacji tradycyjnych pieśni Podlasia na kwartet smyczkowy. Wnioskodawczyni zorganizuje koncert, w którym prezentując autorskie aranżacje, ukaże syntezę muzyki ludowej ze współczesnymi środkami wykonawczymi stosowanymi w muzyce kameralnej.  W ramach przedsięwzięcia, jako członek kwartetu wykona wybrane utwory spośród wielokulturowego zbioru ludowych pieśni Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem wielogłosowych pieśni prawosławnych m.in.: Skorbnaja Maci, Caru Chrystie tierpieliwy, Woimi niebo.

Zakres projektu:

 • nawiązanie współpracy z instrumentalistami, którzy będą współtworzyć zespół i realizować wizualizację podczas koncertu; wspólna analiza koncepcji projektu,
 • spotkania z wykonawcami muzyki tradycyjnej, kwerenda biblioteczna, poszukiwanie materiałów fonograficznych,
 • wybór pieśni na koncert i ich analiza muzyczna,
 • przygotowanie materiału nutowego – opracowanie pieśni na kwartet smyczkowy przez wnioskodawczynię,
 • próby do koncertu, praca nad wspólną wizją wykonawczą,
 • promocja przedsięwzięcia w regionalnej prasie, telewizji, Internecie,
 • koncert na terenie Białegostoku.

 

Rezultaty – mierzalne:

 • wykonanie koncertu z repertuarem ludowych pieśni Podlasia w autorskich aranżacjach,
 • powstanie materiałów nutowych z zapisem wybranych pieśni Podlasia w aranżacjach na kwartet smyczkowy.

 

Rezultaty - niemierzalne:

 • propagowanie koncertów kameralnych,
 • ukazanie wzajemnego przenikania się różnych stylów muzycznych oraz związku między sztuką i technologią,
 • rozwój kulturalny słuchaczy,
 • nawiązanie trwałej współpracy z instrumentalistami, która zaowocuje organizacją wielu imprez artystycznych promujących rozwój kulturalny Białegostoku,
 • promocja młodych artystów,
 • budowanie relacji międzyludzkich i kontaktów zawodowych,
 • promocja Białegostoku i Podlasia.

 

O projekcie:

Podczas koncertu StringArte Quartet zabrzmiały melodie wybrane spośród wielokulturowego zbioru ludowych pieśni regionu w autorskich aranżacjach Magdaleny Szczebiot. W repertuarze pojawiły się utwory o tematyce lirycznej, religijnej, a także pieśni obrzędowe, w których słychać echo przenikających się kultur mniejszości narodowych obszaru Podlasia.
Kwartet wystąpił w składzie:
Maria Nowak i Agnieszka Wenda - skrzypce
Magdalena Szczebiot - altówka
Katarzyna Winkiewicz - wiolonczela

Realizacja stypendium

Do góry