VITAL VORANAU

Ilustracja do artykułu VITAL VORANAU.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • założyciel Białoruskiego Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu, sprawowanie funkcji przewodniczącego w latach 2002-2014,
  • założyciel wydawnictwa „Biały Kruk” (2006, dotychczas wydano 5 książek, w tym kilka dwujęzycznych polsko-białoruskich),
  • tłumaczenie i wydanie pierwszego biało-ruskiego przekładu: "Czekając na Godota" Samuela Becketta (Mińsk 2006), "Kubusia Puchatka" A.A.Milne (Poznań 2007),
  • debiut w literackim czasopiśmie "Dziejaslou" (Mińsk 2006),
  • udział w międzynarodowych projektach: "Belarus Inside-Out" (Niemcy, Polska, Białoruś i inne kraje, 2009), projekt upamiętniający 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina 2010 – we współpracy z rysownikami z Polski, powstały komiksy poświęcone wspólnego, historycznego czynu),
  • wydanie opowiadań pt. "Wielkie Księstwo Białoruś" (książkowy debiut w Polsce, 2013).

Program stypendium

Program stypendium pn. "Zbiór opowiadań o Białymstoku i Podlasiu" obejmuje stworzenie i wydanie serii opowiadań (ok. 7-10) o tematyce związanej z białoruskim życiem na Podlasiu, w Białymstoku, a także o kulturalnych, transgranicznych związkach łączących Podlasie z białoruskim Polesiem. Projekt ma na celu utrwalenie i przechowanie legend i mitów związanych z pobytem i życiem codziennym białoruskiej mniejszości w Białymstoku i Podlasiu. Ponieważ liczebność mniejszości białoruskiej, z każdym rokiem, ulega zmniejszeniu, a wiele osób wyjeżdża za pracą do dużych miast i do innych krajów UE, niezbędne jest stworzenie portretu, który w twórczej formie utrwali obecny, transgraniczno-migracyjny stan tradycyjnej kultury mniejszości. Kultura ta jednak nie zanika, a w znacznej części ulega przeobrażeniu, znajdując swoje nowe urbanistyczne oblicze w mieście Białystok. Białystok jako miasto, staje się zatem celem tej nietypowej wędrówki legend, obyczajów, zabobonów i wierzeń, przekształca je, nadając im jednocześnie pewne nowe, unikalne cechy, których nie posiadały dotychczas.

Realizacja stypendium

Do góry