MARCIN LIĆWINKO

Ilustracja do artykułu MARCIN LIĆWINKO.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 • laureat: stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy 2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2012);
 • prezes stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej;
 • prowadzenie działań służących ochronie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i budowaniu lokalnej tożsamości oraz kształtujących postawy proekologiczne – projekty m.in.: "Tutejsi", "Tutejsi II", "Muzeum Lipskiej Pisanki", "Jubiler czyli Jezioro, Las, Rzeka", "Hodowla krowy polskiej czerwonej", "Pamiętniki starej motyki", "Bio-Różanystok", "Latający Animator Kultury",
 • poszukiwacz pieśni tradycyjnych – realizator badań terenowych na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Grodzieńszczyźnie (m.in cykl audycji dla 2 Programu PR- „Nad Niemnem”);
 • realizator warsztatów śpiewu tradycyjnego m.in.: Akademia Teatralna w Warszawie, Festiwal Teatrów Młodzieżowych "Mały Azyl" w Warszawie, Letnia Akcja Teatralna w Warszawie, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Sopocka Scena Off the Bicz, Festiwal "Oj Wiosna Ty Wiosna", Teatr Ochoty w Warszawie, PSM Suwałki;
 • realizator zajęć artterapii z wykorzystaniem warsztatów śpiewu tradycyjnego;
 • prezentacje i występy m.in.: Wszechnica Biebrzańska (Biebrzański Park Narodowy), Spotkania z Naturą i Sztuką (Uroczysko), Regionalne Forum Edukacyjne w Olsztynie (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży), Przegląd Młodych Muzykantów (Stowarzyszenie Dom Tańca), Suwalski Jarmark Folkloru (ROKIS w Suwałkach), Przegląd Folklorystyczny (Białostockie Muzeum Wsi);
 • udział w projektach artystycznych, m.in.: "Polskie Pieśni Wielkopostne" – Fundacja Muzyka Kresów (2003), "Wykorzenienie"- Kapela ze Wsi Warszawa (2005), „Miłość” Stowarzyszenie – ArtAnimacje (2006), „Kulturowe mosty” – Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram (2010), "Lirnik"- Rewolucyjna Eksperymentalna Przestrzeń i Galeria Arsenał w Białymstoku (2011), „Czarnobyl. Last minute” (Teatr Dramatyczny w Białymstoku, 2012), „Eksperyment serca” (Teatr Dramatyczny w Białymstoku, 2012), „Instalacja Koń na ganku” (Teatr Dramatyczny w Białymstoku, 2012), „Kalino, malino, czerwona jagodo…” – (Studio Teatralne Koło 2012), „Krusznia i Przyjaciele” (Stowarzyszenie Krusznia 2013), „Ostatnia Melodia Kresów” (NonKoneksja i Lukasyno 2013), „Pieśni Rzeki” (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram 2013), „Przekroczyć granice” (Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar – Opera Podlaska w Białymstoku i Kapela ze wsi Warszawa 2013).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje przygotowanie i realizację koncertu pieśni tradycyjnej w nowoczesnej scenicznej formie, którego ważnym elementem będzie projekcja obrazu filmowego. Film zostanie zrealizowany na terenie regionu, a jednym z jego głównych tematów będzie wieś, jako miejsce rodzenia się i wielowiekowego istnienia ludowych tradycji muzycznych. Pieśni wykonywane przez wnioskodawcę w tradycyjny sposób będą korespondować z wyświetlanym obrazem i  wchodzić z nim w interakcję, stanowiąc tło muzyczne do ukazywanych w nim scen. Koncert będzie zbudowany zarówno z elementów teatralnych jak i filmowych. Zakres projektu:

Rezultaty – mierzalne:

 • koncert dla mieszkańców Białegostoku, co pozwoli na ukazanie regionalnych tradycji śpiewu szerszemu gronu odbiorców, jak również służyć będzie promocji Podlasia.
 • popularyzacja śpiewu tradycyjnego wśród mieszkańców regionu,
 • ukazanie kultury ludowej jako źródła inspiracji do działań edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych,
 • dokumentacja i archiwizacja tradycji muzycznych Podlasia.

Realizacja stypendium

Do góry