MAGDA KUPRYJANOWICZ

Ilustracja do artykułu MAGDA KUPRYJANOWICZ.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 • autorka scenariuszy spektakli: "Dziennik Syberyjski" (Nurt OFF 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, 2014), "Fotoplastikon" (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 2014), „Król Olch" (Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, 2013), „Spiski” (Teatr Powszechny w Łodzi, 2012),
 • autorka dramatów: "Sferia" (Teatr Polski w Bielsko-Białej; tekst zakwalifikowany do półfinału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w 2013 r.), "Lunatycy" (czytanie sceniczne tekstu w reż. Elżbiety Depty podczas Forum Młodej Reżyserii, Teatr PWST w Krakowie, 2012), "Justyna" (Teatr PWST, Kraków, 2012),
 • autorka monodramu „Po schodach” w reż. Lucyny Sosnowskiej (spektakl impresaryjny 2011),
 • współreżyserka: spektaklu „Pływalnia” (Teatr PWST, Kraków 2013), czytania dramatu Przemka Jurka "My, król – ja, robot" (Teatr Polski we Wrocławiu 2013), czytania dramatu Zyty Rudzkiej "Zimny bufet" (Teatr Polski we Wrocławiu 2012), czytania dramatu Serge Kribusa „Ścianananaświat” (w ramach międzynarodowego projektu Théâtre BE><PL Teatr, 2011),
 • asystentka Krystiana Lupy („Miasto snu”, Narodowy Teatr Stary w Krakowie, 2013), Mai Kleczewskiej („Babel 2”,  Teatr PWST, Kraków, 2011), Krzysztofa Garbaczewskiego („Gwiazda Śmierci”, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 2011),
 • kierownik produkcji etiudy filmowej "Źle nam z oczu patrzy" w reż. Arka Biedrzyckiego (2013),
 • współorganizatorka: koncertów muzyki klasycznej (Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic, 2013), imprez kulturalnych (Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2009 – 2011), IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (Małopolski Instytut Kultury, 2007), Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej (Śląski Teatr Tańca w Bytomiu, 2004-2007),
 • autorka adaptacji „Poskromienia złośnicy” w reż. Lucyny Sosowskiej (Dni Otwarte, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 2012),
 • prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, 2012),
 • laureatka pierwszej nagrody za dramat "Patron" w ogólnopolskim konkursie dramaturgicznym "Kontrowersje" (Centrum Nauki Kopernik i Teatr Ateneum, 2011),
 • autorka instalacji "suchar" na wystawie "Opowieść. Przebudowa" (Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2011),
 • członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Akcja Forum, mającego na celu przywrócenie Hotelu Forum miastu Kraków jako wartościowego obiektu architektonicznego i miejsca wydarzeń kulturalnych,
 • inicjatorka i koordynatorka projektu "Od rekonstrukcji do mistyfikacji i z powrotem" (publiczna prezentacja tekstów powstałych pod opieką Igi Gańczarczyk w ramach Laboratorium Dramaturgów PWST w Krakowie 2011),
 • tłumaczka dla portalu poświęconego tańcowi współczesnemu www.nowytaniec.pl (2006-2008).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje napisanie dramatu pt. „Wieża Babel. Dramat Ludwika Zamenhofa”. Tekst będzie literacką fantazją na temat zaginionej sztuki „Wieża Babel” autorstwa 10 – letniego Ludwika Zamenhofa. Luźno odwołując się do historii życia twórcy Esperanto i kontekstu powstania oryginalnego utworu, dotyczyć będzie przede wszystkim samego języka. Stypendystka chce podjąć w nim temat fenomenów mowy: nieograniczonych możliwości artykulacji u dzieci, zjawiska utraty języka (przypadek chłopca z Pinot), echolalii, schizofonetyki, a także koncepcji martwych i sztucznych języków. W warstwie fabularnej tekst koncentrować się będzie na historii chłopca, który nie będąc w stanie zrozumieć świata dorosłych, tworzy nowy język. Z czasem jego mowa rozprzestrzenia się wśród rówieśników i młode pokolenie całkowicie odcina się od dotychczasowego języka komunikacji. Dorośli nadaremnie próbują poradzić sobie z narastającym problemem – od stosowania kar i prób uzdrowienia dusz nieposłusznych dzieci, po wdrażanie programów edukacyjnych, mających zapobiec wymarciu ich własnego języka. W ramach pracy nad dramatem we współpracy z Centrum im. L. Zamenhofa przeprowadzone zostaną warsztaty dramaturgiczne dla dzieci w wieku 10-12 lat, zakończone publiczną prezentacją powstałych tekstów.  Efekt pracy zostanie upubliczniony w postaci otwartego performatywnego czytania we współpracy ze studentami Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie lub z aktorami Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Czytanie planowane jest na 15 grudnia – międzynarodowy Dzień Zamenhofa.

Realizacja stypendium

Do góry