JUSTYNA ROŻKO

Ilustracja do artykułu JUSTYNA ROŻKO.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 • udział w międzynarodowych konferencjach European Democrat Students: Lizbona (2006), Turyn (2006), Zagrzeb (2007), Skopje (2007);
 • laureat: I miejsce w IX Pomorskim Konkursie Poetyckim im. ks. St. J. Pasierba, (Pelplin 2004), I miejsce w IX konkursie poetyckim Przekroczyć próg nadziei (Białystok 2004), nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym "Miłosz 2011";
 • publikacje w: dwutygodniku literackim Akant (2003), piśmie literackim Najprościej (2005), tomiku Zasuszone Letnie Deszcze, (Białystok 2004), miesięczniku Epea (2004, 2005);
 • udział w festiwalach: Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych (2009),  XIII Między-narodowy Festiwal Polskich Teatrów Szkolnych w Wilnie (2010), Sharjah Water Festiwal (ZEA, 2010), Białysztuk (2010, 2011), IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki (2011), Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor” (2011), Między-narodowy Festiwal Zdarzenia im. J. Szajny (Tczew 2011), Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (2012);
 • role: Montecchi i Capuletti (reż. R.Kudaszow, BTL 2011), Opera Żebracza (reż. A. Dwulit, ATB 2012), Straszny Dwór (reż. R. Skolmowski, OiFP 2012), Korczak (reż. R. Skolmowski, OiFP 2012), Jaś i Małgosia (reż. R. Skolmowski, OiFP 2012);
 • uczestnik Warsztatów Mistrzowskich z Grzegorzem Jarzyną w TR Warszawa.

Program stypendium

Program stypendium obejmuje realizację spektaklu muzyczno-plastycznego Kazanecki-bis. Będzie to projekt, w którym literacki głos Wiesława Kazaneckiego zostanie poddany muzycznej obróbce inspirowanej muzycznym głosem Waldemara Kazaneckiego, a utrwalony w formie teatralnej. Spektakl stylistycznie będzie czerpał z dwóch źródeł: teatru formy i piosenki aktorskiej. Obok aktorów na scenie pojawią się lalki – jako równorzędne podmioty dialogu. Całość odwoływać się będzie do współczesnych trendów teatralnych, szczególnie w nawiązaniu do działań aktora na styku słowa, muzyki i plastyki. Spektakl sprowokować ma do refleksji na temat kondycji człowieka wobec faktów współczesnej historii, wydarzeń codziennego życia.

Rezultaty – mierzalne:

 • spektakl – premiera w Białymstoku,
 • wydruki i działania promocyjne,
 • scenografia do spektaklu,
 • gromadzenie bieżącej dokumentacji działań,
 • nagranie spektaklu.

Rezultaty – niemierzalne:

 • rozpropagowanie twórczości Wiesława Kazaneckiego,
 • aktywizacja i promocja środowiska młodych twórców,
 • poszerzenie kulturalnej oferty Białegostoku,
 • współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury,
 • promocja Białegostoku na festiwalach,
 • połączenie tradycji literackiej z teatralną,
 • rozwój warsztatu aktorskiego i muzycznego osób zaangażowanych w projekt,
 • promowanie teatru formy,
 • refleksja nad kondycją współczesnego człowieka.

Realizacja stypendium

Do góry